Nyheter

Kulverten imponerade på ministern

Johan Böök, Tekniska verken, visade infrakulverten för Karolina Skog. Foto: Jeppe Gustafsson

Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog (Mp) besökte Vallastaden under den första öppningsveckan. 
Även om husen och alla innovationer imponerade på henne så var hon mest förtjust i det som inte syns.
– Äntligen fick jag se infrakulverten. Det är en väldigt smart lösning, säger hon.

Senaste gången hon var i Vallastaden var i maj, och mycket har hänt sedan dess.
– Det är kul att se hur allt blivit och det är en fantastisk upplevelse att få gå runt här och dessutom få titta in i de färdiga husen och lägenheterna.

Hon besökte ett av passivhusen med en installation som visar tredje generationens solceller. Det är ett utvecklingsprojekt sprunget ur Linköpings universitet som möjliggör solceller så tunna att ett gram material räcker till en kvadratmeter.
– Det finns ett behov av utveckling och innovation och Vallastaden är ett fint exempel på det. Vallastaden är ett imponerande pilotprojekt, sa hon.

Karolina Skog gjorde också ett stopp vid House for Mother och träffade arkitekten Björn Förstberg, från arkitektkontoret Förstberg Ling.

– Huset sticker ut, det känns verkligen som ett personligt och varmt projekt.

Men det fanns något hon längtat mer efter att få se: kulverten.
Vallastadens kulvertsystem har väckt stort nationellt och internationellt intresse. All infrastruktur för försörjning av samtliga hus – dricksvattenledningar, fjärrvärme, avlopp, el och fiber samt även en sopsug – ligger i en cirka två kilometer lång kulvert under jord. Det innebär att all inspektion, allt underhåll och all reparation kan ske utan att gator eller mark behöver brytas upp.
Dessutom finns det plats för fler installationer om behovet skulle finnas framöver.

– Äntligen får jag se den. Som tidigare kommunpolitiker är jag något av en nörd vad gäller va-system. Därför är jag imponerad av att lägga allt i kulvertar. Det är verkligen en smart lösning eftersom man frigör exploaterbar yta och får ut så mycket som möjligt av stadsutrymmet. Det här är en lösning jag gärna ser på fler ställen.

Hon la till:
– Jag har följt många andra stadsprojekt och sett liknande tankar på planeringsstadiet. Men det unika här är att planerna blivit verklighet, sa Karolina Skog.

Hon hoppas att kulvertar ska bli en ny standard för branschen och framhåller också poängen med vackrare, lugnare gator och mer grönytor när marken aldrig kommer att behöva brytas upp.

I oktober kommer regeringen att presentera en stadsutvecklingspolitisk plan, den första som gjorts.
Två områden kommer framför allt att lyftas fram i den och i båda fallen finns kopplingar till Vallastaden.

Det första området rör luftkvaliteten.
– Vi vill skärpa upp det nationella arbetet med luftkvaliteten, mycket är kopplat till transporter där bilarna är de värsta bovarna. Vallastaden är ett bra exempel på stadsplanering där bilarna får stå tillbaka för gång- och cykeltrafikanter, liksom för kollektivtrafiken.

Det andra området rör klimatanpassning.
– Även här finns bra exempel från Vallastaden med dagvattenlösningar och hur grönskan aktivt används i planeringen som ett sätt att möta klimatförändringarna.