Nyheter

Kumlafängelset <br></br> kan få solvärme

Kumlafängelset kan bli Sveriges första fängelse med solvärme. Satsningen är en del i arbetet med att minska miljöpåverkan från landets fängelser. <br></br> — Men det finns en konflikt mellan energibesparing och säkerhet, säger Peter Kalin, ene

Ett exempel på när energibesparing och säkerhet krockar är belysningen av murarna runt fängelset. Kriminalvården vill ha tänt dygnet runt.

— Det krävs mycket energi för att lysa upp murarna och vi arbetar för att hitta en smart lösning för att minska förbrukningen utan att minska på säkerhetskraven, säger Peter Kalin.

Specialfastigheter har haft målet att minska koldioxidutsläppen från sina byggnader med 40 procent år 2010 utifrån 2001 års utsläpp. Men målet är redan uppnått och nu filar Peter Kalin på ett nytt mål för åren 2009-2013, då med speciellt fokus på landets fängelser.

— Vi ska ta fram ett eget mål över hur Specialfastigheter ska minska värmeförbrukningen. Sedan ska vi ta fram ett gemensamt mål med Kriminalvården som både innehåller el och värmeförbrukningen, säger han.

Idag betalar Specialfastigheter värmen i byggnaderna medan elen betalas av Kriminalvården. Som ett led i att minska värme- och varmvattenförbrukningen är ambitionen att installera solvärme på Kumlaanstalten. Satsningen är en del i arbetet med att renovera fängelset. Förutom solvärme ska anstalten få tilläggsisolering, nya fyrglasfönster: två rutor klimatfönster och ytterligare två säkerhetsglas.

— Men tack vare att det inte längre är tillåtet att röka på rummen kan vi också ändra värmeåtervinningen. Förut var det en vätskekopplad värmeåtervinning men nu går vi över till en luftburen återvinning som återvinner mycket mer värme, säger Gustav Tidman, installationsansvarig på Specialfastigheter.