Nyheter

Kungligt spadtag för blivande biobränslefabrik

I fredags tog kung Carl Gustaf det första spadtaget till världens första fabrik för det förnyelsebara motorbränslet Bio-DME i Piteå.

Det är det svenska bränsleteknikföretaget Chemrec som bygger anläggningen intill Smurfit Kappas massa- och pappersbruk i Piteå där råvaran till bränslet hämtas. När fabriken är klar nästa sommar ska den tillverka 4 ton Bio-DME per dag av förgasad svartlut från massafabriken.

Den pilotanläggning som nu byggs går på 150 miljoner kronor och finansieras av EU:s 7:e ramprogram och svenska Energimyndigheten.

En lång rad företag är involverade i projektet. Bland andra lastbilsföretaget Volvo som ställer upp med 14 Volvo FH-lastbilar, som skall testköras av utvalda kunder på fyra orter i olika delar av Sverige mellan 2010 till 2012. Volvo Lastvagnars miljöchef Lars Mårtensson skriver i ett pressmeddelande:
— Bio-DME som bränsle i en dieselmotor ger lika hög verkningsgrad och en lägre ljudnivå jämfört med traditionella motorer. Jämfört med diesel genererar Bio-DME 95 procent lägre utsläpp av koldioxid. Förbränningen ger dessutom mycket låga emissioner av partiklar och kväveoxider. Sammantaget gör detta Bio-DME till ett idealiskt bränsle för dieselmotorer.

När testperioden är över ska beslut om en fullskalefabrik fattas.
— I framtiden kan upp till hälften av alla tung vägtransporter i Sverige komma att drivas med Bio-DME från svartlut som bränsle. Det innebär att utsläppet av fossilt koldioxid kan minskas med cirka 95 procent, säger Chemrecs vice vd Jonas Rudberg i ett uttalande.

Lars Anders Karlberg / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se