Nyheter

Kungsholmsportens arkitektur prisad av Svensk Betong

Wingårdhs arkitekter vann på måndagen Svensk Betongs arkitekturpris för Wallenstamprojektet Kungsholmsporten. Motiveringen löd: ”För ett projekt som med självsäkerhet och konsekvent närvaro kommunicerar beständighet och tidlöshet”.

Projektet Kungsholmsporten består av två hyresrättsfastigheter; Förtjusningen 1 och Glädjen 14 med totalt 267 lägenheter. De två tornen står som en välkomnande entré till Kungsholmen. Lägenheterna är fullt uthyrda intresset har varit enormt.

Arkitekturpriset delas ut av Svensk Betong och utlystes i år för elfte gången. Priset, som är instiftat för främjande av god arkitektur, tilldelas arkitekten till ett nyligen uppfört svenskt byggnadsverk där betongelementen bidragit till en hög arkitektonisk klass för byggnadsverket som helhet.

Kungsholmsportens arkitektur tar sin utgångspunkt i elementbyggeriet och dess möjlighet till uttrycksfullt staplad arkitektur. Den stora skalan har inspirerat till en gestaltning som går från tätt sluten mot ledens tunga trafik till öppet spjäll mot utsikten i de översta våningarna. I den lilla skalan har bullerstörning och risk för explosioner hanterats inlevelsefullt så att även de små enkelsidiga lägenheterna erbjuder en sekvens av rum, ordnade i skikt, med genomgående utblickar. Utan ambition att dölja elementens skarvar, har byggnadens gestaltning baserats på en tektonisk tolkning av de produktionstekniska förutsättningarna.