Nyheter

Kunskap ska ge klämskydd

Fem heldagsseminarier ska motverka olyckor med avsågade fingrar och olika kroppsdelar som hamnat kläm i bearbetningsmaskinerna.

Seminarierna om ”säkerhetskultur och tillbudsrapportering” kommer att hållas på fem skilda snickerier och möbelföretag i Burträsk, Gävle, Nässjö, Tidaholm och Åhus.

Det är en del av den säkerhetssatsning som i höst arrangeras av Trä- och möbelföretagen (TMF) samt GS, Facket för skogs-, trä- och den grafiska branschen, i samarbete med Prevent.

Bakgrunden är att träindustrin fortfarande är en av landets farligaste branscher att jobba i, vid sidan av gruv- och polisarbete. Ofta medför träarbetet bestående skador på framförallt händer och fingrar.

Utöver de fem seminariedagarna kommer arrangörerna att tala väl om informationssystemet WIA som är till för att rapportera och sprida kunskap om tillbud.

Dessutom fortsätter utvecklingen av ett nytt maskinkörkort för de speciella maskiner som används inom trä- och möbelbranschen.