Nyheter

Kvinnliga chefer tjänar fortfarande mindre än män

Kvinnliga chefer tjänar mindre än de manliga cheferna. Det visar ny statistik från Ledarna. <br></br> — Kvinnorna tjänar lägre än männen oavsett om de jobbar i kvinnodominerade eller mansdominerade yrken, säger Annika Elias, ordförande för Led

För att få bukt med detta poängterar hon att företagen måste åstadkomma en saklig och objektiv process för lönesättningen.

Ledarnas undersökning omfattar drygt 60 000 svenska chefer och avser 2007 års lönenivå. Enligt undersökningen har genomsnittschefen en lön på 32 200 kronor per månad (medianvärdet).

Det tycker Ledarna är för lågt.
— Cheferna ska ha en lön som står i proportion till ansvaret de bär och värdet de tillför, säger Annika Elias.

Medianvärdet för alla chefers löner har ökat med 1 200 kronor från föregående år. Det tycker Annika Elias är märkligt med tanke på att Sveriges ekonomi har gått så bra.

— Cheferna har uppenbarligen inte fått ta del av det resultatet, säger hon.

Högst löner har marknadsdirektörer (medianlön på 80 500 kronor i månaden) och lägst lön har skolmåltidsföreståndare (medianlön på 21 615 kronor i månaden), enligt Ledarnas lönekartläggning. Fast då har vd-lönerna exkluderats.