Nyheter

Kvinnor jobbar gratis 33 minuter om dagen

Källa och grafik: Ledarnas Jämställdhetsbarometer

Lönegapet mellan kvinnliga och manliga chefer är 3 362 kronor i månaden, vilket motsvarar 33 minuters obetalt arbete för kvinnliga chefer varje dag.
Det visar Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2016. Ledarna anser också att föräldraförsäkring borde vara helt individualiserad.

Sveriges chefsorganisation Ledarna har sedan 2012 kartlagt hur jämställd chefsmarknaden är.
Eller rättare sagt hur lite jämställd den är.
För siffrorna i årets rapport är visar bland annat att lönegapet är 3 362 kronor i månaden, att sju av tio chefer är en man och att lägst andel kvinnor finns på de högsta chefsnivåerna, bara 16 procent av cheferna på vd-nivå är kvinnor.

–  Det är förväntade siffror. Förändringen går långsamt och inom den privata sektorn kommer det att dröja ändå till år 2043 innan det finns lika många kvinnor som män som är chefer, säger Cecilia Åkerblom, rapportförfattare och ledarskapsexpert på Ledarna.

Inom den offentliga sektorn är andelen kvinnor som är chefer högre.
Med nuvarande ändringstakt är andelen kvinnor i hela chefskåren 50 procent först år 2030. Utvecklingen mot en jämställd chefskår går långsammare ju högre upp i nivå det handlar om och på vd-nivå tar det med nuvarande förändringstakt cirka 50 år att nå jämställdhet.

Varför går allt så långsamt?
– Man måste jobba på flera nivåer för att få förändring. Det är många gamla normer och stereotyper som fortfarande lever kvar – det vill säga att chefen är en man. För att förändra det här är en viktig del att lyfta fram förebilder och visa på karriärvägar för kvinnor i organisationer. Företagen behöver även arbeta med kulturen i ledarskapet i organisationen så att det är mera inkluderande än det är i dag.

Byggbranschen är den minst jämställda branschen, med 10 procent andel kvinnor bland cheferna och 9 procent kvinnor bland de anställda.

Finns det något hopp för byggbranschen att bli jämställd?
– Ja, det finns företag som arbetar aktivt för det. Det är viktigt affärsmässig. I dag rekryterar man cheferna ur en mindre del av kompetenspoolen, vilket innebär att företagen missar många av de bäst lämpade chefstalangerna. Men som sagt, det är möjligt att nå jämställdhet om man verkligen vill det och arbetar utifrån kunskap om hur strukturer och kultur behöver förändras i företagen.

Ledarna tycker också att föräldraförsäkringen ska vara helt individualiserad, det vill säga begränsa möjligheten att överlåta föräldradagar till en partner.
Detta för att skapa samma möjligheter och villkor för kvinnor och män att kombinera en chefskarriär med föräldraskap.
Enligt siffror från Försäkringskassan tog kvinnorna ut 75 procent av all föräldrapenning under 2015.

Ledarnas egen undersökning som de gjorde tillsammans med Novus visar att åtta av tio kvinnor tog ut minst sju månaders föräldraledighet.
– Att det ser ut så påverkar kvinnors möjligheter till en chefskarriär på ett negativt sätt. Det förstärker det stereotypa tänkandet att kvinnor ska ta det största ansvaret för barnen och för det obetalda hushållsarbetet, säger Cecilia Åkerblom.

Ledarna anser att behövs en förändring av hur föräldraförsäkringen är utformad för att uttaget av föräldraledighet ska bli mera jämställt.

Finns det inga andra sätt att få männen att ta ut större del av föräldrapenningen?
– Erfarenhet och kunskap från tidigare reformer visar att införandet av det som kallats pappamånader, det vill säga att möjligheten att överlåta föräldradagar till en annan vårdnadshavare begränsas, är det som på bästa sätt har bidragit till att skapa ett mer jämställt uttag av föräldraledighet. Hade föräldraförsäkringen införts i dag hade den även med största sannolikhet varit helt individualiserad.