Nyheter

Kyrka och bostäder i ett

Contractor
Bild: Church of hope

Contractor har tecknat en avsiktsförklaring med Church of Hope i Umeå om att bygga en ny kyrka och ett 80-tal lägenheter. Byggstart är planerad till 2024 och allt väntas vara klart 2027.
– Ett spännande projekt som ligger i linje med vår vision om att bygga ett levande Norrland, säger Mats Håkansson, projekteringsansvarig på Contractor.

Church of Hope är en pingstkyrkoförsamling som har sin verksamhet på Teg i Umeå.

Kyrkans fastighet ägs av församlingen och inrymmer även hyresgäster, bland annat småindustrier och butiker. Kyrkan har efter ansökan fått ett planbesked för att kunna utveckla fastigheten med bland annat bostäder.

– Vi vill säkra en bra kyrkolokal för framtiden, som är mer ändamålsenlig och har ett mer synligt läge än den vi har idag. Bygget av den nya kyrkan finansierar vi genom att sälja lägenheter i fastigheten, säger Mats Holmgren, pastor i Church of Hope.

Church of Hope har utvecklat sina planer i samarbete med arkitekten Göran Reierstam, som ritat flera kvarterskyrkor tidigare. Våren 2021 fick kyrkan klartecken från kommunen om att omvandla fastigheten. Då gick de ut med en förfrågan till olika företag med projekterings- och byggkompetens.

– Contractor lämnade bästa budet och gjorde ett bra intryck. Vi ser nu fram emot att förverkliga vår vision om en ny kyrka tillsammans med dem, säger Mats Holmgren.   

Totalt handlar det om 8 200 kvadratmeter bruttoarea som ska omvandlas.

– Det känns jättebra att vi nu har en avsiktsförklaring och kan jobba vidare med det här högintressanta projektet. Att kunna planera in ett så här stort projekt på lång sikt bäddar för att vi kan bemanna det och utnyttja vår kompetens på bästa sätt, säger Mats Håkansson.