Nyheter

Kyrka vinner ROT-priset 2023

S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm vinner ROT-priset 2023
S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm vinner ROT-priset 2023.

S:t Paulskyrkan har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023. Juryn motiverar sitt val med bland annat att mindre förändringar ger stor effekt.

S:t Paulskyrkan uppfördes av landets första metodistförsamling och huserar Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget. Då tillbyggnad av kyrkan ansågs innebära för stora negativa konsekvenser inriktades i stället projektet mot att tillföra nya rum.

Byggherre/fastighetsägare: Stockholms stadsmission
Byggentreprenör: M3 Bygg AB
Arkitekt: Spridd AB

Juryns motivering:

”Genom nya tillägg inom det befintliga skalet har byggnadens struktur ändrat riktning och fått nya funktioner. Mindre yttre förändringar med tillkommande entréer ger stor effekt när huset kopplas till dess omgivning och ger det en ny självklar plats i staden. Vi imponeras av hur de stora greppen och den höga tekniska komplexiteten i projektet lyckas med konststycket att kännas självklara.

Det lekfulla i att behandla det nya inre torgets fasader som om de vore mot en piazza känns fräscht utan att det blir en pastisch. En skicklig och stilsäkert hanterad balansakt.

Med en fingertoppskänsla har teamet skapat sekvenser av rumsligheter inom husets maxade funktionalitet. De långa siktlinjerna och fokus mot långsidans vackra fönster gör att projektet känns både större än vad det är och uppdaterat till vår samtid.

Ett gott samarbete mellan entreprenör, beställare och arkitekt har skapat förutsättningar för ett bra slutresultat där även det täta samarbetet med byggnadsantikvarien är ett föredöme.

Vår förhoppning är att projektet kan inspirera till en framtida förändring och förädling av våra kyrkorum. Där även nya aktörer kan bidra till att skapa samhällsnytta.”

Läs om de andra projekten som tävlade om ROT-priset.

Delas ut sedan 1990

Om ROT-priset:
ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Juryn för ROT-priset 2023:
Stefan Attefall, ordförande
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Anders Rotstein, Sandellsandberg arkitekter och vinnare av ROT-priset 2022