Nyheter

Kyrkan ogillar höghusplaner

Peab har presenterat höghusplaner för omtalade kvarteret Negern i Karlstad. Men remissinstanser har sagt ifrån.

— Höjden på husen gör att de kan skymma kyrktornet, säger Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstads stift.

I Peabs planer för kvarteret Negern ingår ett 50-tal bostadsrätter i två nya sjuvåningshus. Men planerna, som nu är ute på samråd, har väckt protester, från ovan.

— Husen ligger nära domkyrkan vars torn kommer att skymmas om dessa byggs. Det vore olyckligt, säger biskop Esbjörn Hagberg.

Varför vore det olyckligt?

— Karlstad är en stiftstad. Kyrktornet är ett tecken på det. Ett kulturarv. Karlstad är dessutom en stad med få kulturarv eftersom det brunnit här flera gånger. Därför vore det synd om kyrktornet skymdes.

Så det handlar inte om att kyrktorn skulle vara vackrare än höga hus?

— Nej, det handlar om vad som är karakteristiskt för staden. Dessutom tror vi att om man ger tillåtelse till dessa höghus så kan det lätt leda till att fler höghus byggs i området, säger Esbjörn Hagberg.

Enligt Ossman Sharif, Karlstads stadsbyggnadsarkitekt, är det inte självklart att ett höghusprojekt i sin tur lättare skulle leda till flera höghus.

— Det beror helt på hur det specifika området ser ut. Sedan kan man ju fråga sig hur länge ett område ska bevara sin höjd. I 100 år eller längre? För 70 år sedan hade många av byggnaderna i det aktuella området två våningar. Idag är det fyra-femvåningshus, säger han.

Ossman Sharif betonar att planerna för området är långt ifrån klara. Fortfarande kan stora förändringar ske.

— Det kan till exempel handla om att husen får färger och former som gör att de inte syns och stör.

Men varför vill man egentligen bygga hus som inte syns, det låter väldigt tråkigt?

— I vissa miljöer ska de inte störa eller ta över.

Enligt Ossman Sharif är det vanligt att byggprojekt som involverar höga hus väcker protester .

— Folk är väldigt restriktiva med hus som kan förändra stadssiluetten. Sedan handlar det ofta om att husen ska skugga för mycket, säger han.

Esbjörn Hagberg hoppas nu att han ska få gehör för sina invändningar.

Men om det planerats för ett nytt kyrktorn på samma plats, hur hade ni tänkt då?

— Det är en hypotetisk fråga som vi inte tagit ställning till.

Avslutningsvis, vad tycker du om att kvarteret Negern, där husen planerar att byggas, heter just Negern?

— Idag hade man nog inte döpt kvarteret med det namnet. Det kan vara anstötligt och då ska man visa hänsyn.