Nyheter

Kyrkan utbildar byggare

Att renovera en historiskt värdefull kyrka med kalkputs kan kosta miljoner. Men få har kunskap om hur renoveringen görs på ett hållbart sätt. I Härnösand satsar stiftet på utbildning i det traditionella hantverket.

Det finns omkring 3 000 kyrkor i Sverige, varav majoriteten är stenkyrkor. Samtliga kyrkor med kalkputs har eller har haft problem med fasader som vittrat sönder, vanligen på grund av frostskador, berättar forskaren Kristin Balksten vid högskolan på Gotland. Hon har forskat kring metoder som ska få kalkputsen mer hållbar.

— Det finns duktiga hantverkare som har kunskap om traditionell renovering, men de är alldeles för få. Det finns i princip bara en skola i Sverige som arrangerar utbildningar i det traditionella muraryrket, säger Kristin Balksten.

Av den anledningen arrangerade Härnösands stift nyligen en utbildning i renovering av kalkputsfasader, med Kristin Balksten som lärare. Målet är att stiftets församlingar inte ska riskera att genomföra renoveringar som inte håller.

Flera av församlingarna i området har lagt ut stora pengar på att renovera sina kyrkor, bara för att några år därefter se kalkputsen falla från fasaderna.

— Församlingarna med sina knappa resurser får bekosta renoveringarna. Då är det katastrof om renoveringen måste göras om efter bara några år, säger Thore Andersson, byggnadsingenjör anställd av Härnösands stift.