Nyheter

Lagändring utreds efter Lavaldomen

Lagen om utstationering av arbetskraft ska utredas med anledning av domen i Lavalmålet. Det meddelade arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin under en riksdagsdebatt på fredagen.

Sverige har ett gott näringslivsklimat och den svenska modellen fungerar bra, ansåg Sven-Otto Littorin i sin inledning av riksdagsdebatten under fredagsmorgonen. Men beslutet i Vaxholmskonflikten i december gör att lex Britannia, lagen som säger att ett fackförbund kan ta till stridsåtgärder, och utstationeringslagen måste utredas.

— Helt klart är att något måste göras åt lex Britannia. Lika klart står det att det inte bara är regeringens utan även arbetsmarknadens parters uppgift att vidta eventuella åtgärder för att komma till rätta med de konsekvenser för den svenska modellen som domen kan ha, säger Sven-Otto Littorin (m), arbetsmarknadsminister.

Av den anledningen har han nu bjudit in parterna för ett inledande samtal den 28 januari. Tanken är enligt Littorin att så snart som möjligt tillsätta en utredning om vilka åtgärder som kan bli lämpliga för att anpassa lagstiftningen efter beslutet i Lavalmålet.