Nyheter

Lågenergilampor spar el i elnäten

Den som byter glödlampor till lågenergilampor minskar elanvändningen för belysning avsevärt, både i hemmen och i elnätet.

Det visar en studie av Luleå tekniska universitet (LTU) som finansierats av Energimyndigheten.

— Studien är viktig eftersom den konkret visar med både mätningar och räkneexempel att ett byte av glödlampor till lågenergilampor eller lysdiodslampor verkligen minskar elanvändningen för belysning, säger Peter Bennich, projektledare för belysning på avdelningen för hållbar energianvändning vid Energimyndigheten.

I rapporten ”Nätpåverkan av lågenergibelysning” redovisas mätningar i en experimentuppställning som liknar ett hus med typiska apparater som TV, spis, med mera, samt 21 lampor. Genom att mäta spänningar och strömmar före och efter byte av glödlampor till lågenergilampor visar studien:

• Minskningen i installerad aktiv effekt för belysning går ner från motsvarande cirka 1260 W till cirka 230 W.

• Nätförlusterna, det vill säga de förluster som uppstår i matande nät, minskar också kraftigt, vilket beror på att den totala strömmen minskar.

• Andelen övertoner, det vill säga udda multiplar av grundfrekvensen 50 Hz (150 Hz, 250 Hz o.s.v.), ökar visserligen, men i normala fall påverkar det inte elinstallationer i vare sig hem eller i elnätet.

— Studien motsäger tydligt påståenden och felaktigheter i den allmänna debatten, säger Peter Bennich.

Jonas Hållén / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se

Fakta / Bakgrund

• EU:s direktiv om ekodesign ställer minimikrav på produkters energieffektivitet. Flera produkter som till exempel enkla digitalboxar och externa spänningsaggregat har redan fått krav – liksom hembelysning. Ekodesigndirektivet är anledningen till utfasningen av glödlampor, som påbörjas den 1 september i år.

• Belysning utgör i dag den enskilt största posten för elanvändning i hushållen (drygt 20 procent), och enbart kraven på lampor innebär därmed en relativt stor minskning av hushållselen.