Nyheter

Lägenhetsbyggandet slår rekord

Aldrig tidigare har antalet byggstartade lägenheter i flerbostadshus ökat så mycket som nu.

Statistiska centralbyrån, SCB, meddelar att antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus fördubblades under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2009.

Det är den kraftigaste ökning som hittills har registrerats. Nu är påbörjandet av lägenheter i flerbostadshus åter på samma nivå som 2004.

Byggstarterna av småhus ökade dock endast marginellt jämfört med de tre första kvartalen 2009.

Totalt påbörjades cirka 18 550 lägenheter mellan januari och september 2010. Av dessa var 5 500 lägenheter i småhus och 13 000 i flerbostadshus. Motsvarande fördelning för samma period 2009 var 5 454 lägenheter i småhus och 6 320 i flerbostadshus.

Variationerna i landet är dock stora när det gäller byggstarter. Antalet påbörjade lägenheter ökade kraftigt i Västmanlands, Blekinge och Örebro län mellan 2009 och 2010. Samtidigt minskade påbörjandet i flera län, bland annat Jämtland, Norrbotten och Gotland.