Nyheter

Lägenhetsbyggandet upp elva procent

Nästan 50 000 lägenheter började byggas under årets tre första kvartal. Foto: Anna Sjöström

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 49 800 lägenheter under de tre första kvartalen 2017.
Det innebär en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2016 då 45 016 lägenheter började byggas.
Det visar siffror från SCB.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 40 100 i flerbostadshus. De är 13 procent fler än under motsvarande period 2016.
Preliminärt var cirka 51 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 9 700 lägenheter under perioden vilket är nästan exakt lika många som under de tre första kvartalen 2016.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 3 100 lägenheter jämfört med ett tillskott på 2 558 lägenheter under motsvarande period 2016.

Siffrorna för 2017 är uppräknade med 9 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.
Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 23 procent.

I storstadsområdena hade 22 788 lägenheter påbörjats under perioden, att jämföra med 22 148 stycken i motsvarande period förra året. 
I Stor-Stockholm är siffrorna 13 910 påbörjade lägenheter under de tre första kvartalen i år, och 13 932 under samma period förra året.
För Stor-Göteborg är siffrorna 4 274 (2017) och 4 623 (2016) och Stor-Malmö 4 604 (2017) och 3 593  (2016).