Nyheter

Läget ännu oklart för Tellus Tower

Illustrationsbild Tellus Tower. SSM Fastigheter.

Det planerade Tellus Tower måste flytta.
Frågan är vart?
Skönhetsrådet har lyft fram Kista som ett lämpligt alternativ, men stadsbyggnadskontorets planavdelning tycker inte att det är en bra plats.

Bo Bergman, Avdelningschef Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen, berättar att just nu prövar de flera andra alternativ till placeringar, i dialog med Försvarsmakten.

Vad krävs av platsen för att det skulle vara lämpligt att placera Tellus Tower just där?

– Det vet inte vi eftersom anläggningarna omfattas av sekretess. Försvarsmakten svarar om det är möjligt eller inte. Därutöver är det naturligtvis de stadsbyggnadsmässiga kriterierna som vi måste ta hänsyn till.

Är Kista ett alternativ?

– Nej. Kista kan vara en möjlig plats för ett eller flera höga hus, men Tellus Tower ska byggas i området kring Telefonplan.

Varför är ni bestämda på att Tellus Tower ska placeras vid Telefonplan?

– Projektet är utvecklat för att ligga i området.

Hur ser tidsplanen ut?

–Vi har som målsättning att hitta en ny plats inom några veckor. Sen är det naturligtvis andra frågor och förutsättningar utöver försvarets som vi måste utreda och lösa på en ny plats. Hur lång tid det tar kan jag inte svara på i dagsläget.

Mattias Roos, vd för byggherren SSM Fastigheter, ser positivt på samarbetet med att hitta ett nytt läge för Tellus Tower.

– Vi är glada över att Stockholm stad sedan den 19 februari arbetar tillsammans med länsstyrelsen och försvaret för att titta på alternativa lösningar till hur Tellus Tower skall kunna genomföras, och vi är glada över att Stockholm stad görs sitt yttersta för att detta projekt skall kunna förverkligas. Vi ser med tillförsikt fram emot resultatet av det arbetet som skall vara klart snart. 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Skönhetsrådet, har tidigare yttrat sig om Tellus Tower. Deras åsikter kan sammanfattas med ”ett välgestaltat förslag, men som placerats på en i stadssammanhanget otänkbar plats.” De tycker att skyskrapan förstår småskaligheten i Midsommarkransen.

– Vanligtvis går man efter andra principer när man bestämmer vart de höga husen ska stå, exempelvis längs Stockholmsåsens sträckning eller där staden börjar eller slutar. Tellus Tower är ett intressant hus, men vi tycker att platsen är illa vald och bara för att man vill bygga ett högt hus där är det inte skäl till att man ska få det, säger Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef på Skönhetsrådet.

De tycker också att Kista skulle vara en lämplig plats.

– Det är på gång att bildas ett kluster av höga hus där och Tellus Tower skulle vara intressant i det sammanhanget.

Finns det några andra ställen som ni tycker är lämpliga?

– Vi har funderat på det, men utifrån vara principer så känns Kista som det mest naturliga stället, säger Henrik Nerlund.

 

FAKTA TELLUS TOWER

Ska bli norra Europas högsta bostadshus. 237 meter högt och med 75 våningar och 700 smålägenheter.

Byggherre: SSM Fastigheter

Arkitekt: Gert Wingårdh

Tellus Tower planeras att byggas vid Telefonplan, strax söder om Stockholms stadskärna.

I september 2013 beslutade stadsbyggnadsnämnde i Stockholm att påbörja detaljplanerarbetet. Samråd pågick fram till mitten av december 2014.

I februari 2015 meddelade Försvarsmakten att man har en erinran mot planförslaget eftersom byggnaden kan störa Försvarsmaktens tekniska system. Försvaret tillåter en höjd på max 45 meter.