Nyheter

”Läget har stabiliserats”

Marginalerna har förbättrats under andra kvartalet. Därmed redovisar norska koncernen Veidekke ett resultat för halvåret på 87 (355) miljoner kronor.

Marginalförbättringen innebär dock inga fantasivinster. För första halvåret är marginalen 0,9 % (3,0) och omsättningen 9,2 (11,7) miljarder kronor.

Den svenska verksamhetens resultat för första halvåret 2009:

• En omsättning om 1 575 (1 831) MSEK.• Ett totalresultat på ca 44 (85) MSEK.
• En orderstock på 3 270 (3 469) MSEK.
• En försäljningsgrad på 89 procent avseende bostäder i produktion.
• Två bostäder osålda i färdigställd produktion.

Per-Ingemar Persson, Sverigeansvarig i Veidekke ASA:s koncernledning, säger att bostadsförsäljningen tagit fart igen och att Veidekke stärkt positionerna på anläggningsmarknaden.

– Det ekonomiska läget har stabiliserats och vår omställning har gått planenligt, men trots det räknar jag med en fortsatt tuff marknad. Först mot slutet av 2010 ser jag en ljusning för bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige, säger Per-Ingemar Persson.

– Under resten av året kommer den svenska verksamheten att öka sitt fokus på förbättrade projektmarginaler.