Nyheter

”Läget rejält försämrat”

Glöm tidigare snack om en god byggkonjunktur. Nu sätter krisen tydliga avtryck i branschen. ”Läget har försämrats rejält”, säger Thomas Ekwall, analytiker på Prognoscentret.

Redan till förra prognosen hade Prognoscentret skrivit ner sina förväntningar på bostadssektorn. Till den färska månadsprognosen har siffrorna justerats ner ytterligare.

-Vi räknar nu med att det kommer att byggas 25 500 bostäder i år, säger Thomas Ekwall.

-Men det är inte tal om några tunga fall utan rör sig om en lugnare nedgång som vi tror kommer att fortsätta.

Största orsakerna är psykologiska faktorer som påverkar hushållens investeringsbeslut samt bankkrisen som stramar upp lånevillkor och leder till höjda räntor.

I kategorin yrkesbygg syns en uppgång med 6 procent. Framförallt är det industribyggnader som utvecklats starkt, med en uppgång på 20-30 procent. Hotell och kontor byggs också — och det beror på att sektorn påverkas sent i en konjunkturcykel.

Hur ser du på konjunkturen på längre sikt?

-Under nästa år blir det förmodligen en fallande konjunktur på bred front men nedgången behöver inte bli så kraftig. Om riksbanken sänker räntan blir det mer som en normal konjunkturnedgång och byggandet kan ta fart igen, säger Thomas Ekwall.