Nyheter

”Lägg ner Vägverket och Banverket”

Uppmaningen kommer från Naturskyddsföreningen som anser att myndigheterna inte klarar av att uppnå de uppsatta miljö- och säkerhetsmålen. I stället bör en myndighet med långsiktigt planeringsansvar skapas, medan förvaltningen kan skötas regionalt.

De båda myndigheterna har i huvudsak valt att försöka lösa alla problem med dyra miljardinvesteringar. Det är orsaken till att miljö- och säkerhetsmålen inte uppnås, hävdar Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. Istället borde de ha satsat på billigare och mer effektiva lösningar som riktade skattesystem, vettigare hastighetssystem och obligatoriska alkolås.

— Om en och samma myndighet ansvarar både för den långsiktiga planeringen och för att förbruka pengarna så är det naturligtvis inte förvånande om myndigheten lobbar för höjda anslag och dyra projekt. Den processen eldas i sin tur på av kommunalråd och byggföretag som vill komma över statliga pengar, säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen efterlyser en ny, övergripande transportplaneringsmyndighet som arbetar med både vägtrafik, järnvägar, flyg och sjöfart. Den ska inte bara ansvara för infrastrukturen utan också för att utveckla effektivare miljöskatter och bättre trafiksäkerhetsåtgärder.

Den praktiska förvaltningen av vägar och spår bör överföras till ett antal regionala, mindre myndigheter. Förslaget finns med i ett remissvar från Naturskyddsföreningen över Sveriges nya nationella transportpolitiska mål.