Nyheter

”Lägg rot-pengar på tillgänglighet”

Det skulle ta tio år att göra Sverige tillgängligt för alla. I en kommun hade man under de första fem åren bara inventerat två busshållplatser. <br></br> — Så ser det ut på flera håll, säger Mikael Strömberg, ombudsman på Synskadades Riksförbu

Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010. Det är beslutat av riksdagen. Men på många håll är det fortfarande svårt för funktionsnedsatta att ta sig fram. Mikael Strömberg har fått frågan ”kan vi skjuta upp det?” när tidsgränsen för tillgänglighetsmålet diskuteras.

I en debattartikel uppmanar SRF Sörmland regeringen att skapa ett system som liknar rot-avdraget för att skynda på ombyggnad för ökad tillgänglighet.
— Vi tycker att det här är ett utmärkt tillfälle att påskynda processen och samtidigt skapa fler jobb. Man skulle kunna lägga en speciell pott av pengarna till detta, säger Mikael Strömberg.

Mikael Strömberg ger exempel på en kommun han besökte 2005. Fem år efter beslutet hade de inte kommit längre än att två busshållplatser var inventerade. Och det är inte den enda kommunen där arbetet går långsamt.

— Många skolor och andra anläggningar i samhället är fortfarande dåligt anpassade för funktionsnedsatta medborgare. Det är inte långt till 2010, säger Mikael Strömberg.