Lägger grunden för nytt kommunhus

Lägger grunden för nytt kommunhus
Täbys nya kommunhus. Illustration av White Arkitekter.

Skanska har fått i uppdrag att anlägga marken för Täbys nya kommunhus. Projektet omfattar förutom markarbeten även grundläggning och betongarbeten. 

I anläggningsarbetet ingår bland annat att schakta bort jord och berg för att göra plats åt ett underjordiskt tvåvåningsgarage. Hela 26 000 kubikmeter ska bort, vilket innebär både sprängning och sågning i berget.

 – Arbetet är komplext, inte minst för att vi befinner oss på en liten yta mitt i Täby centrum. Vi har allt från sjukhus, skolor och näringsidkare att ta hänsyn till. Säkerheten är prioriterad, både på själva byggarbetsplatsen och för de förbipasserande, säger Mattias Gretzer på Skanska, i ett pressmeddelande

 Miljöaspekten är också viktig varpå har man valt att göra projektet till en så kallad ”grön arbetsplats”, vilket innebär en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan. Exempelvis har man upprättat en klimatkalkyl som tydligt visar hur olika produkter och tjänster påverkar klimatet. Kalkylen styr produktionen så att miljöpåverkan minimeras.

 Skanskas markarbeten för det nya kommunhuset har just startat och ska vara klara i mars 2015. 

Relaterade artiklar

Pilotprojekt: fossilfri entreprenad
16 förslag för att skynda på bostadsbyggandet
Stabilt tredje kvartal för Skanska 
Skanska renoverar bro i New York