Nyheter

Lågkonjunktur svepskäl vid uppsägningar

Många chefer har sett finanskrisen som en anledning att bli av med fler anställda än nödvändigt. Det meddelar bemanningsföretaget Proffice i en marknadsundersökning där cirka 1 100 chefer medverkar, varav cirka 70 kommer från byggbranschen.

En knapp tredjedel av de medverkande cheferna meddelar att de sagt upp och/eller varslat personal den senaste tiden. Men uppsägningarna har inte alltid med lågkonjunkturen att göra. 48 procent av de chefer som sagt upp personal medger — helt eller delvis — att de sett finanskrisen som en anledning att bli av med fler anställda än vad som egentligen krävs. Detta beteende är vanligare ju yngre chefen är, meddelar Proffice i sin undersökning.

— Jag tycker inte att det är ett överraskande resultat. Som bemanningsföretag möter vi hela tiden företag som vill bli av med folk men samtidigt anställa fler fast med andra kompetenser, säger Lars Kry, vd på Proffice.

Lagen om anställningsskydd (LAS) ska förhindra att företag kan säga upp vem som helt på en arbetsplats. Sist in, först ut, är grundprincipen. Men det finns kryphål. Dels kan företag med färre än tio anställda göra undantag från turordningen. Dels kan större företag förhandla med facket om undantag.

— Vi märker av att det är många sådana diskussioner på arbetsplatser där företagen åberopar viktiga kompetenser när man vill frångå LAS-reglerna, säger Lars Kry.

Lars Kry tycker inte att undersökningens resultat tyder på att det finns onda företag som vill bli av med personal. Däremot sätter undersökningens resultat ljuset på en intressant problematik.

— Dels har vi en för stel arbetsmarknad. För många människor känner sig instängda på sin arbetsplats och det borde bli lättare, både attitydsmässigt och i arbetsmarknadssystemet, att byta jobb. Sedan handlar det också om att vi måste bli bättre på att matcha arbetstagarna med rätt jobb, säger Lars Kry.

Lågkonjunkturen har dock resulterat i att även önskvärd personal sagts upp. Cirka 40 procent av de medverkande cheferna meddelar att de varit tvungna att säga upp anställda som de velat ha kvar. Störst har detta problem varit i norra Sverige där personer med en kvalificerad utbildning kan vara en bristvara.

71 chefer i undersökningen kommer från byggbranschen. Undersökningen visar inte om dessa chefer skiljer sig från andra i frågan om fler uppsägningar än nödvändigt. Men på en punkt går det att se en positiv skillnad som byggbranschen visar upp jämfört med andra branscher.

— 56 procent av cheferna säger att det inte har några planer på att säga upp eller varsla någon personal inom en snar framtid. Det är en ovanligt hög siffra jämfört med andra branscher, säger Thomas Magnuson, marknadschef på Proffice.