Nyheter

Lagrådet ger klartecken

Fotocollage: Isak Andersson.

Lagrådet har sagt ja till förslaget om amorteringskrav.
Det betyder att kravet kan införas till sommaren, men först måste riksdagen godkänna att Finansinspektionen får rätt att utforma reglerna.

Svaret från Lagrådet betyder egentligen att de godkänner att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.
Alltså att Finansinspektionen, FI, får mandat att utforma de nya reglerna.

Förslaget från FI innebär att nya bolån, om lånet är större än 70 procent av bostadens värde, ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Om belåningsgraden understiger 70 procent ska lånet amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.
Amorteringskravet ska gälla för nya lån som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 juni 2016.

Amortering ska bara ske av nya bolån, det vill säga lån som tas efter att reglerna börjat gälla. Ett befintligt lån behöver inte amorteras. Detta gäller även om man efter att reglerna börjat gälla byter bank, förutsatt att lånet inte utökas. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Amorteringskravet ska omfatta alla banker och kreditmarknadsföretag.

För att FI: s förslag ska börja gälla förutsätts att den lagändring och det bemyndigande som föreslagits av regeringen kommer att beslutas av Sveriges riksdag.

Vidare förutsätts att regeringen kommer att bestämma att FI ska få fastställa detaljerna i regleringen. Eftersom ett amorteringskrav kan ha långtgående effekter för enskilda hushåll ska regleringen dessutom godkännas av regeringen innan den träder i kraft.