Nyheter

Lagrådet sågar Attefallshus

Förslaget om att tillåta hus på 25 kvadratmeter utan bygglov, så kallade Attefallshus, sågas av Lagrådet.

De menar att förslaget hotar trafiksäkerheten, undergräver detaljplanesystemet och går i strid med Europakonventionen.

Lagrådet anser att förslagen inte kan ”läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare beredning och komplettering.”

I sitt utlåtande skriver de bland annat att förslaget inte tar hänsyn till att grannar och närboende enligt Europakonventionen har rätt tilldomstolsprövning när det gäller byggnationer som kan påverka dem negativt.

Lagrådet menar också att Stefan Attefalls (KD) förslag om att tillåta ”omfattande” byggnationer i strid med detaljplan riskerar att undergräva detaljplanesystemets funktion. Dessutom sätts väglagen ur spel och därmed trafiksäkerheten.

I lagrådsremissen som bostadsministern lämnade till Lagrådet i februari föreslog han och regeringen förändringar som skulle göra det möjligt att utan bygglov bygga bostäder på 25 kvadratmeter. Enligt förslaget ska det också vara tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.