Nyheter

Lägre ingångslöner för kvinnliga ingenjörer

Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga civilingenjörers ingångslön var  817 kronor förra året  visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors ingångslöner var förra året 817 kronor i månaden, en liten ökning jämfört med 2013. Det betyder att kvinnorna får tre procentenheter lägre lön än männen på första jobbet. Statistiken visar också att rörelsen mot mindre skillnader mellan män och kvinnor har avstannat. Löneskillnaderna håller i sig genom yrkeslivet; de till och med ökar under de första åren.

– Det är oacceptabelt att könet spelar roll för ingenjörers lön. Lön ska sättas efter utbildning, kompetens och ansvar, säger Stina Kimstrand, jämställdhetsexpert på Sveriges Ingenjörer.

Hon menar också att det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att aktivt motverka osaklighet genom att sätta könsneutrala ingångslöner.

– Arbetsgivaren har det fulla mandatet när de sätter ingångslönen. Vi vill inte lägga ansvaret på den enskilda ingenjören och till exempel skylla på att ”tjejer förhandlar sämre” och på så sätt skuldbelägga individen.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar minst 31 300kr/mån för civilingenjörer och 29 400 kr/mån för högskoleingenjörer.

Sveriges Ingenjörers löneenkät har besvarats av drygt 70 000 yrkesverksamma medlemmar. Statistiken gäller ingångslöner för civilingenjörer inom alla branschen och både privat och offentlig sektor.