Nyheter

Lägre priser ger mer underhåll

Lågkonjunkturen och den ökande konkurrensen har lett till pressade priser på vägbyggen. Därmed har Vägverket gjort stora besparingar, skriver Dagens Nyheter.

Byggentreprenörernas råvarukostnader har sjunkit och fler anläggare lämnar anbud på Vägverkets förfrågningar. Därmed kan Vägverket köpa vägbyggen till ett billigare pris.

På årets 35 största upphandlingar har Vägverket betalat mellan 10 och 15 procent mindre än kalkylerat. Totalt har verket sparat 600 miljoner kronor, rapporterar Dagens Nyheter.

– Det är en stor fördel att göra det här i lågkonjunktur och det var klokt av staten att satsa just nu, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon till DN.

De 600 miljonerna som Vägverket får över ska främst läggas på vägunderhåll.

Vägverket har fått 5,7 miljarder utöver sin ordinarie budget för 2009 och 2010 för att snabba på starten av flera vägprojekt. Pengarna ska gå till nybyggnad samt drift och underhåll.

LINDA NOHRSTEDT