Nyheter

Lägsta konkursnivåerna på fyra år

Richard Damberg, ekonom på UC. Foto: UC

Antalet konkurser i landet minskade med totalt 12 procent 2021 i jämförelse med 2020. Byggbranschen sticker ut som en av de få branscher som påverkats positivt under pandemin.

En global pandemi till trots var 2021 ett år av kraftig tillväxt i Sverige. Antalet konkurser i landet minskade med totalt 12 procent i jämförelse med 2020 och inom flera konkursutsatta branscher har antalet nystartade bolag ökat. Det framgår när UC summerar 2021.

Byggbranschen sticker ut som en av de fåtal branscher som påverkats positivt under pandemin. Efterfrågan på ombyggnationer och hemmarenoveringar har ökat och det gynnade branschen. Under 2021 minskade byggbranschens konkurser med 1 procent i jämförelse med 2020. I december var minskningen hela 14 procent i jämförelse med i fjol.

– De mindre byggföretagen tillhör den kategori företag som gynnades av pandemin. När stora grupper spenderade mer tid hemma och dessutom spenderade mindre pengar på nöjen fanns utrymme för att bygga om hemma. Inträdesbarriärerna i branschen är också låga, vilket gjorde att fler företag startades av hantverkare, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Enligt UC har hög tillväxt, vaccin och stödåtgärder hjälpt småföretagen igenom pandemin och många konkurser har undvikits. Enligt statistiken var antalet konkurser under 2021 på samma låga nivåer som 2017 och 12 procent lägre än under 2020. Minskningen syns både bland aktiebolagen och enskilda näringsidkare.

Sett till storstadslänen har samtliga haft en nedgång av konkurserna, totalt sett, under året med mellan 10-17 procent. Västernorrland, Gävleborg, Gotland och Kronoberg visar på marginella ökningar medan övriga län haft minskat antal konkurser.

Läs mer: ”Osäkra aktörer bakom hälften av konkurserna”>>

Konkurserna bland enskilda näringsidkare inom samtliga branscher har totalt sett minskat under året med 3 procent jämfört 2020.

– Den utveckling vi sett under året med ökade börsvärden och mycket låga konkursnivåer, samt ett ökat antal nystartade bolag även inom pandemiutsatta branscher, är anmärkningsvärd. Pandemistöden har varit avgörande för att hjälpa många företag att hålla näsan ovan ytan. Många nya företag startades i kölvattnet av att andra bolag och konkurrenter tidigt under pandemin gick i konkurs. Det troligaste scenariot för 2022 är att pandemistöden till företagen avvecklas och tillväxten minskar något. Skenande energipriser, komponentkrisen, arbetskraftbrist, hushållens skuldsättningsgrad samt nya virusmutationer är potentiella hot, men de flesta bedömare överens om att vi är på väg mot ett normalläge för ekonomin, globalt och i Sverige. Konkurserna kommer att fortsatt ligga på låga nivåerna men öka något då de företag som har fått konstgjord andning med pandemistöd inte klarar konkurrensen, summerar Richard Damberg.

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.