Nyheter

”Lagstiftningen sätter lite käppar i hjulen”

Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen. Bild: TMF

Hallå där Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, som nu släpper sin årliga branschrapport. 

Hur skulle du säga att trä- och möbelindustrin mår i Sverige i dag?
– Det är en dubbelbottnad fråga. Vi har ju pandemin som naturligtvis har påverkat våra branscher rejält, dock lite olika. En del går ganska bra, till exempel har hemmasnickrandet ökat och även husbyggandet. Samtidigt har vi besöksnäringen, till exempel träprodukter till hotell, butiker och offentliga utrymmen, där är det värre. Dock har vi gemensamt en framtidsutsikt som är positiv, vi är verksamma inom branscher som har nyckelkomponenterna som är viktiga för framtiden.

Vad i rapporten skulle du vilja lyfta fram?
– Vi lyfter fram sex områden där vi kan bidra med lösningar, kemikalieanvändning, avskogning, PEAK råvaror och råvaruutnyttjande, avfallsgenerering, socialt ansvarstagande samt klimatförändringen med ökande global medeltemperatur. Här har vi en möjlighet att kombinera affärsmässighet med en hållbar utveckling. Det blir inte ett ok att ta detta ansvar för oss utan en möjlighet, just för att vi har de inneboende positiva egenskaperna i vårt sätta att tillverka och verka på marknaden. Vi har alltså mindre uppförsbacke än många andra branscher. 

Känner du att ni har stöd från politiker och styrande när det gäller ert hållbarhetsarbete?
– Retoriskt har vi mycket stöd, man vill höra och ta del av vårt arbete. Möbelindustrin var till exempel tidigt ute med cirkulära lösningar. Småhusbyggandet är också väl förberett för den kommande cirkulära ekonomin. Detta gillar politiker att höra. Dock sätter lagstiftningen lite käppar i hjulen och det försöker vi påtala. Mycket av lagstiftningen är anpassat efter en linjär logik, det måste vi få över mer till det cirkulära, alltså att vi tar vara på råvaror och energi.

Trävarupriset har skjutit i höjden den senaste tiden, vad betyder det för er?
– På kort sikt är det mycket bekymmersamt för många företag, vissa har svårt att få tag på råvara eller får betala ett väldigt högt pris, andra får inte ens tag på något. Det är besvärande just nu att efterfrågan är så stor. Samtidigt kan det vara en försmak av vad komma skall. Vi kommer att bli tvungna att jobba smartare med träråvaran. Skogen ska räcka till väldigt mycket, den ska ersätta andra byggmaterial och fossila råvaror, bioraffinaderier, framtidens plaster och kompositer och så vidare. Detta måste vi börja tänka på redan nu.

Läs hela rapporten här.