Nyheter

Lågtryck i västra Sverige

I västra Sverige är trenden motsatt mot riket som helhet, med fallande byggstarter medan projekteringarna ökar. Foto: Getty Images

Byggandet har under det senaste året fallit inom de flesta delsegmenten. I juli levererade dock byggstartsindex en svag ökning igen för Sverige totalt, medan projekteringsindex fortsatt indikerar fallande volymer.
I västra Sverige var utvecklingen betydligt svagare och byggstartsindex backade med – 11 procent.

Byggstarterna i Sverige som helhet ökar svagt i samtliga delsegment utom i lokalbyggandet, enligt Sverige Bygger (byggstartsindex beskriver tillväxten i byggstartade projekt under det senaste året jämfört med året innan). I flera län, däribland Uppsala, Västra Götaland och Örebro, fortsätter byggstarterna att falla. Projekteringsindex indikerar dock en fortsatt försvagning den närmsta tiden utom i lokal och industribyggandet, där projekterandet ökar för tillfället. I motsatt riktning går den byggstartade volymen i Stockholm, som för andra månaden i rad bjuder på en inte obetydlig volymökning, juni upp 8 procent och i juli ökar den med 5 procent. Däremot är projekteringsindex en mindre munter läsning, med en nära 30 procentig minskning i projekterad volym mot hur det såg ut i juli 2018.

I västra Sverige (Halland, Västra Götaland och Värmland) är trenden motsatt mot riket som helhet, med fallande byggstarter medan projekteringarna ökar. I juli låg byggstartsindex på -11 procent medan projekteringsindex ökade med 2 procent. Byggstartad volym i Västra Götaland, som står för 70 procent av byggandet i området minskade med 14 procent, minskade gjorde även Halland medan det i Värmland ökade något.

Bland de byggtyper som utgör störst andel volymmässigt tappade flerbostadshus, väg och skolbyggandet relativt stora volymer. Även inom kontor och industribyggandet minskade den startade volymen även om dessa segment utgör en betydligt mindre volym. Projekteringsindex indikerar för tillfället en svag ökning av projektering i Västsverige, detta är första gången på två år som index kommer in på plussidan (jämfört med förra året).

Göteborgs kommun är klart dominerande och står för drygt en tredjedel av värdet i byggstartsindex. Detta blir väldigt tydligt i projektlistorna där en stor majoritet av de största projekten som väntas byggstarts under 2019 ligger i kommunen. Värt att nämna är dock att de två största projekten faktiskt ligger utanför Göteborg, två stora projekt med ett sammanlagt värde på över 7 miljarder SEK (dessa projekt ligger dock inte som underlag för byggstartsindex då de är allt för stora). Det största projektet är Varbergstunneln, en del av dubbelspårsprojektet mellan Göteborg och Malmö för att öka kapaciteten. Projektet är inne i förberedandefasen. Det näst största projektet på listan är GoCo Health and Innovation City, en stor satsning på nybyggnad av kontors och hotellprojekt i Mölndal just utanför Göteborg. Projektet är i huvudsak riktat mot läkemedels och hälsoindustrin.

Övriga stora projekt är bland annat kopplade till Västlänken med nya depåer och nya spårsystem. Det finns också två sjukvårdsprojekt, ett i Göteborg och ett i Skövde i övre delen av listan. I Halland finner vi ytterligare ett större projekt, ny och ombyggnad av simhall, även detta i Varbergs kommun.

Jämfört med för ett år sedan har de stora projekten mer än halverats i volym, det vill säga de som är för stora för att ingå i byggstartsindex. Även byggstartsindex indikerar en nedgång i Västra Sverige, dock inte lika kraftig som om stora projekt inkluderas i listan.

Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
Prognoscentret

STÖRSTA PROJEKTEN (baserat på byggkostnad i miljoner kronor.)

                    

Projektnamn Projekt Kommun Byggkostnad Byggstart Huvudkategori Huvudart
Projekt Varbergstunneln Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel inkl godsbangård i Varberg Varberg 3800 201901 Järnväg och spårväg Nybyggnad
GoCo Health Innovation City Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal Mölndal 3500 201910 Kontorshus Nybyggnad
Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel, Eriksberg-Pölsebo Göteborg 1300 201908 Järnväg och spårväg Nybyggnad
Spårvagnsdepå Ringön Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2 Göteborg 1000 201908 Väntsal terminaler Nybyggnad
Högsbo Specialistsjukhus Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg Göteborg 1 000 201908 Sjukvård Nybyggnad
Gjuteri Nybyggnad av fabrikshus Etapp 2 Skövde 1 000 201909 Övrig industri Nybyggnad
Kineum Nybyggnad av kontorshus och hotell Göteborg Göteborg 800 201903 Kontorshus Nybyggnad
Hotell Draken, Masthuggskajen Nybyggnad av hotell i Göteborg Göteborg 750 201906 Hotell pensionat Nybyggnad
Partille Centrum Nybyggnad av simhall och flerbostadshusi Partille Partille 700 201909 Byggnader för vattensport Nybyggnad
Skaraborgs sjukhus, KSS mottagningsblocket Ombyggnad av sjukhus i Skövde Skövde 600 201905 Sjukvård Ombyggnad
Arendal 2, Arken Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1 Göteborg 500 2019  Hamnanläggning Tillbyggnad
Tändsticksfabriken Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg Göteborg 500 201911 Flerbostadshus Nybyggnad
Hisingsleden E6.20, Halvors länk Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk Göteborg 400 201910 Vägar, gator, torg Ombyggnad
Ekebäckshöjd, Kvarter Öst Nybyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg Göteborg 400 201908 Flerbostadshus Nybyggnad
Kallebäcks Terrasser, Mejeristen, Kvarter 11 Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg Göteborg 375 201904 Flerbostadshus Nybyggnad
Håstens sim/badhall Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg Varberg 350 201909 Byggnader för vattensport Tillbyggnad
Torp Nybyggnad av hotell i Uddevalla Uddevalla 350 201912 Hotell pensionat Nybyggnad
Sandarna, Sven Brolids väg/Varholmsgatan Nybyggnad av studentlägenheter och förskola i Göteborg Göteborg 350 201909 Flerbostadshus Nybyggnad
Lundbypark, Kvarter B Nybyggnad av bostäder i Göteborg Göteborg 330 201910 Flerbostadshus Nybyggnad
Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5 Underhåll av Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5 Göteborg 325 201906 Broar Ombyggnad


Källa: Sverige Bygger