Nyheter

Lambertsson gör förvärv inom bygglogistik

Lambertsson kan bredda kunderbjudandet till att även omfatta logistiktjänster genom förvärvet av delar av Servistik. Foto: Lambertsson

 Lambertsson förvärvar delar av logistikföretaget Servistik. Företagsaffären innebär att Lambertsson kan bredda kunderbjudandet till att även omfatta logistiktjänster som ytterligare ökar kundernas effektivitet och lönsamhet.

– Förvärvet passar väl in i den position vi vill ta inom rentalbranschen, säger Peter Mikes, VD på Lambertsson.

Lambertsson förvärvar delar av logistikföretaget Servistik (den digitala plattformen Serviplan och samtlig bygglogistik och själva varumärket Servistik). Det handlar om en inkråmsaffär som blev klar den första maj. I samband med förvärvet följer sju nyckelpersoner från Servistik med till Lambertsson.

Företagsaffären innebär att Lambertsson kan bredda kunderbjudandet till att även omfatta marknadssmarta bygglogistiktjänster.

– Den här satsningen passar väl in i vår övriga inriktning. Professionell bygglogistik blir allt viktigare på en konkurrensutsatt marknad. Nu får vi möjlighet att komplettera våra tjänster med ett bredare erbjudande inom logistik både för större och mindre projekt. Med effektivare logistiklösningar kan vi hjälpa våra kunder till lönsammare projekt, säger Peter Mikes.

Peter Mikes drivs av ambitionen att bidra till att öka produktiviteten i byggbranschen. Inte minst med att komma ikapp industrin när det gäller logistiklösningar. Han menar också att logistiken är starkt kopplad till de stora megatrenderna klimat, hållbarhet, digitalisering och urbanisering.

– Byggbranschen kan ligga i framkant, bara kunderna får de rätta förutsättningarna. Det är vad vi nu säkerställer genom affären med Servistik. Kundernas projekt blir inte bara effektivare och lönsammare, utan också säkrare med mindre miljöpåverkan, vilket vi nu kan erbjuda med våra analys- och planeringstjänster samt den digitala plattformen Serviplan som är en del av affären.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar och sysselsätter drygt 550 personer. Nu utökas personalstyrkan med experter på logistik inom byggbranschen. Det handlar bland annat om planering, styrning, spårbarhet, transporter och lagerhållning.

– Det finns en stor potential för logistiklösningar i byggbranschen. Vi vill ta ett större ansvar inom rental än att bara hyra ut maskiner. Därför fortsätter vi att bredda vårt erbjudande.

För Lambertssons del innebär affären även en möjlighet att i än högre grad ta ett helhetsansvar för en arbetsplatsetablering med tillhörande produktionstjänster.

I samband med affären övertar Lambertsson, utöver sju nyckelpersoner, ägarskapet av IT-systemet Serviplan och ett pågående byggsupportsprojekt i utvecklingen av Hagastaden, den innerstadsdel där Stockholm och Solna möts.