Nyheter

Lämnar problemfyllt projekt

Serneke väljer att häva avtalet med Svenska bostäder och lämna Kv Plankan på Södermalm i förtid. Foto: Susanne Bengtsson

Serneke häver avtalet med Svenska Bostäder gällande utförande av bostadsprojektet Kv. Plankan på Södermalm i Stockholm. Parterna har inte kunnat enas kring fördyringar av projektet, varför Serneke valt att häva avtalet och avsluta arbetena i förtid.
– Nu får detta bli en juridisk fråga mellan parterna, säger Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd.

– Vi beklagar att vi inte har kunnat hitta en samförståndslösning kring de ökade kostnaderna i projektet och att bostäderna därför blir försenade, i synnerhet i en tid när behovet av nya bostäder är stort. Svenska Bostäder motsätter sig att betala fördyringar som de enligt vår uppfattning ansvarar för, vilket lämnar oss utan annat val än att avsluta kontraktet, säger Daniel Modéus, chefsjurist på Serneke, i en kommentar.

Sedan projektstart har Serneke genomfört grundläggningsarbeten samt delar av nybyggnationen av lägenheter. Bygget kommer nu att stanna upp och entreprenören kommer att avsluta sitt arbete på plats.

– Det här projektet har pågått länge och har varit problemfyllt. Men enligt vår mening finns det inget som motiverar att Serneke bryter ett ingånget avtal, säger Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd, i ett pressmeddelande från Svenska Bostäder, Stockholm stads allmännyttiga bostadsbolag.

– Vi har valt att bestrida ett antal fakturor där vi inte fått nödvändigt underlag. Vi hanterar stockholmarnas pengar och det hade varit oansvarigt att betala för kostnader som vi inte är överens om, säger Stefan Sandberg, vd Svenska Bostäder.
Avtalet kring totalentreprenaden för Kv. Plankan vid Hornstull på Södermalm i Stockholm ingicks mellan Serneke och Svenska Bostäder i april 2019 då också byggstart skedde. 

Projektet omfattade totalt 158 lägenheter varav 66 hyresrätter i två nya våningar på en befintlig fastighet. På kvarterets innergård skulle en ny cirkulär byggnad uppföras innehållande 42 hyresrätter och 50 studentlägenheter.  Den totala ursprungliga ordersumman för projektet uppgick till 480 miljoner kronor. Enligt ursprunglig plan skulle projektet ha varit slutfört under i december 2021.

Förra hösten identifierade Svenska Bostäder kraftiga kostnadshöjningar i projektet, bland annat på grund av att fastigheten visat sig vara i sämre skick än man trott, att grundläggning blev mer avancerad än planerat och att miljösaneringar, bland annat asbestsanering, behövde utföras. Den totala kostnaden beräknades landa på 916 miljoner kronor, en ökning med 224 miljoner kronor. 

– En del av fördyringen i projektet gäller grundläggning och asbestsanering. Därutöver har även påbyggnaden fördyrats, till följd av att de av Svenska Bostäder föreskrivna tekniska lösningarna visade sig felaktiga, vilket föranledde omprojektering och en dyrare konstruktion, säger Daniel Modéus.

Kv Plankan har inte bara kantats av skenande kostnader utan även av protester och överklaganden som lett till förseningar. Efter 15 års väntan kunde Svenska Bostäder till slut byggstarta projektet 2019. Nu riskerar Plankan att bli ytterligare försenat. 

– Vi behöver göra vår analys och reda ut den uppkomna situationen. Det är för tidigt att säga något om hur mycket det här försenar projektet, och när vi kan börja upphandla en ny entreprenör, konstaterar Jörgen Holmqvist, avdelningschef fastighetsutveckling, Svenska Bostäder. Det här är olyckligt för våra hyresgäster som redan bott i en byggarbetsplats länge.
Svenska Bostäder konstaterar även att det brutna avtalet blir en juridisk fråga mellan parterna, en process som inte heller Serneke utesluter.

– Vi utesluter inte att detta kanske måste avgöras i domstol. Vi anser att vi har rätten på vår sida och att vi haft juridisk grund för att häva avtalet. Svenska Bostäder har bestridit våra fakturor men vi anser att vi har tillhandahållit ett fullständigt underlag. Vi har inte heller fått tydlig återkoppling från Svenska Bostäder om vad som skulle brista i underlaget, säger Daniel Modéus.