Nyheter

Lång nedgång <br></br> att vänta för bygg

Det börjar skönjas en viss optimism därute. Det gäller framför allt Stockholmsbörsen som har stigit med rekordartade 30 procent på styvt en månad. Börsuppgången är ett bevis på att allt fler tror att ekonomin vänder uppåt under nästa år, skriver Byggvärld

Börsuppgången är i sig ett gott tecken eftersom det får konsumenterna att bli lite rikare, känna sig lite mer trygga och kanske så smått börja konsumera igen.

Även bostadsmarknaden har tagit fart. Det gäller åtminstone i storstadsområdena där folk i min närhet, i likhet med JM:s VD Johan Skoglund som i byggbolagets delårsrapport rapporterar om en bättre fart på försäljningen av såväl befintliga som nybyggda bostadsrätter. Nu får man återigen vara beredd att betala närmare 70 000 kronor per kvadratmeter om man önskar bo på någon av de hetare gatorna på Östermalm i Stockholm.

Själv skulle jag aldrig betala 70 000 kronor kvadratmetern för en lägenhet på Östermalm. Jag skulle överhuvudtaget vara försiktig att hänga på den senaste månadens prisuppgång på fastigheter. Visst har räntorna sjunkit och räknat på Swedbanks boindex går idag 14 procent av folks disponibla inkomster till boende, jämfört med 15 procent för en månad sedan. Det är förvisso mer än de 10-12 procent som har gällt det senaste decenniet, men ändå en så pass låg nivå att har man bara jobbet kvar så klarar allmänheten galant sina hus- och ränteräkningar.

Men det är just framtiden för de disponibla inkomsterna som gör att den senaste tidens prisuppgång känns väl optimistisk och sorgelös. Ännu så länge har arbetslösheten bara börjat att ticka uppåt och det gäller särskilt i storstadsområdena med Göteborg som undantag.

Alla bedömare, inklusive regeringen, räknar med att Sverige ska nå en arbetslöshet på över 10 procent nästa år och det är svårt att se att bostadspriserna under en sådan period ska stiga.

Räntan som har varit bränslet som har satt fart på prishöjningarna är redan nedtryckt i botten. Mer kan inte den gaspedalen tryckas ned. Risken är därför stor att stigande arbetslöshet pressar priserna och när arbetslösheten i bästa fall börjar sjunka någon gång år 2011 kan räntorna komma att stiga rejält från dagens nivå och förlänga en prisnedgång eller åtminstone förhindra en uppgång.

När det gäller byggindustrin är det också bäst att ställa in sig på åtminstone två, kanske tre år av nedgång. Byggsektorn kommer traditionellt sent in i konjunkturen och det betyder oss att branschen är sent ur startblocken när konjunkturen väl vänder uppåt.

En liten skyddskudde har vi dock i förhållande till de flesta andra länder där byggandet och prisuppgången har varit klart kraftigare än i Sverige. JM:s Johan Skoglund må ha sett tecken på en bättre marknad i Storstockholm. Det gäller inte 62 mil därifrån, i Köpenhamn och Danmark där JM sålde -3 bostäder under första kvartalet sedan fyra bindande kontrakt hävts och enbart ett nytt hus sålts. Det måste vara något av ett rekord.

Ulf Petersson…

… har lång erfarenhet som både journalist och fondförvaltare. Han har bland annat varit analyschef på Affärsvärlden.