Nyheter

Lång väntan på bostad

I tillväxtregionerna är kötiderna för en etta i genomsnitt nästan fyra år och för en fyrarummare fem och ett halvt år. Allra längst är bostadsköerna i Stockholms, Uppsalas, Hallands och Norrbottens län.

Det visar statistik från Hyresgästföreningen.

I rapporten ”Ett land fullt av bostadsköer” som Hyresgästföreningen tagit fram har man frågat samtliga kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttiga bostadsbolag om hur deras bostadsköer ser ut.

Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har mer än 3 000 personer i sina bostadsköer. Samtidigt har de en uthyrningsgrad på 99-100 procent.

Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet med ett rum och kök är 32 månader. För en tvårumslägenhet är kötiden strax under tre år, och den som behöver en fyra måste vänta i 41 månader, alltså cirka 3,5 år. I bara ett enda län, Dalarna, är väntetiden under ett år för att få en hyreslägenhet.

-Bristen på tillgängliga hyresrätter är en stoppkloss på bostadsmarknaden som får konsekvenser för både arbetsmarknad och tillväxt. Staten och kommunerna behöver ta stora kliv framåt. Det behövs statliga stimulanser och politisk beslutsamhet för att drastiskt minska köerna. Har man 3 000 personer i kö så är det ett tydligt tecken på att det behöver byggas mer. Många bostadsföretag skulle kunna bygga mer, men har inte ett tydligt uppdrag från politiskt håll, säger Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen och ansvarig för rapporten.

246 kommuner, eller 86 procent, av Sveriges 290 kommuner uppger att de har brist på hyresrätter. 86 kommuner har även brist på bostadsrätter. Längst är köerna i Stockholm, Uppsala, Halland och Norrbottens län.  Av de kommunala bostadsförmedlingarna har Stockholm, Värmdö och Haninge längst köer.

 

Susanne Bengtsson