Nyheter

Lång väntan på svenskt vindkraftstillstånd

Sverige hör till de trögaste länderna i Europa när det gäller att bevilja tillstånd för att bygga nya vindkraftverk. I Finland går det fem gånger så snabbt, i Österrike fyra gånger så snabbt, enligt en färsk EU-finansierad studie.

I Portugal tar det 58 månader att få grönt ljus för ett nytt vindkraftsbygge. Finnarna, som är snabbast i Europa, stökar undan tillståndsgivningen på åtta månader om det gäller vindskraftprojekt på land.

Mellan dessa ytterligheter ligger stora länder som Storbritannien (27 månader), Frankrike (30 månader), Tyskland (30 månader) och Nederländerna (39 månader).

I Sverige tar det 43 månader innan alla instanser är klara med sina beslut och tillstånd kan beviljas. Det är en månad längre är den genomsnittliga tiden bland de 22 undersökta länderna. Rumänien klarar tillståndsgivningen på 15 månader, Italien på 18.

Bara fyra länder är långsammare än Sverige: Polen, Grekland, Spanien och Portugal.

Det är inte helt lätt för EU-organet European Wind Energy Association att ange orsakerna till de stora tidsskillnaderna mellan länderna.

Något samband med hur många myndighetsinstanser som måste kontaktas finns till exempel inte. Däremot, men bara när det gäller vindkraft till havs, har man funnit att myndigheterna jobbar snabbare i de länder som prioriterat havsbaserade anläggningar framför landbaserade.

I genomsnitt går det dubbelt så snabbt att få tillstånd för ett havsbaserat vindkraftverk än ett som ska byggas på land.

– Om de europeiska länderna menar allvar med målet att 20 procent av energiförsörjningen ska vara förnybar senast 2020, måste länderna göra något åt de långa handläggningstiderna, säger Justin Wilkes, på EWEA, European Wind Energy Association.