Nyheter

”Långa handläggningstider <br></br> guld värda”

Byggbranschen har klagat på att bygglovsprocessen tar för lång tid i Sverige. Men nu hyllas de långa handläggningstiderna av en byggbolagschef.

Det är i första hand möjligheterna till överklaganden som gör processen lång.
— Det är guld värt i dag. Vi står med mycket färre tomma lägenheter än byggbolagen i Danmark och Norge, säger Johnny Kellner, utvecklings- och miljöchef på Veidekke.

Johnny Kellner påpekar att det har bara byggts hälften så många bostäder i Sverige de senaste åren som i de nordiska grannländerna.
— Svenska byggbolag hade kunnat drabbas mycket värre om handläggningsprocessen i Sverige gått snabbare.