Nyheter

Längre straff kräver fler fängelser

Fler poliser och längre straff. Det är de viktigaste förklaringarna till att det behövs fler fängelser de närmaste åren.

Behovet är tydligt i den rapport som Kriminalvården lämnade in till regeringen den 31 mars.

Enligt Kriminalvården kommer det att krävas 2088 stycken nya häktes- och fängelseplatser år 2012. Men de projekt som pågår nu och ska startas skapar bara 1469 platser. Lägg därtill att renovering och stängning av gamla fängelser och häkten minskar antalet platser med 532 stycken.

— Sammantaget innebär det att det kommer att fattas 1 151 platser 2012, säger Håkan Andersson, budgetchef på Kriminalvården .

För att lösa platsbristen på sikt vill Kriminalvården bygga två superfängelser med plats för 1000 personer, ett i Norrköping och ett i Kristianstad. Men dessa beräknas stå klara 2014 respektive 2016.

Hur Kriminalvården ska lösa problemet med att det fattas över tusen platser om några år vet inte Håkan Andersson. Han ser två huvudsakliga skäl till att antalet fångar kommer att öka de närmaste åren.

Straffnivåutredningen har i betänkandet ”Straff i proportion till brottets allvar” föreslagit att det införs längre strafftider för till exempel dråp, misshandel, grov misshandel, grovt rån och utpressning. Förslagen ska införas 2010 och beräknas kräva 200 nya fängelseplatser 2011 och 200 nya platser 2012.

— Sedan kommer 2 000 nya poliser att anställas de kommande åren och det tror vi leder till att ytterligare fler hamnar i fängelse, säger han.

Hur behovet ser ut fram till 2020 är svårt att sia om. Enligt Kriminalvården talar dock inget för att behovet av platser kommer att minska.