Nyheter

Länken som minskar arbetstiden

Arkitekten hämtar in information om enskilda produkter och 3D-modeller av dessa produkter via B-link. Foto: Getty Images

Norge fördubblar kapaciteten för arkitekter och konstruktörer genom att införa en integration mellan CAD-miljön och landets produktdatabaser.
B-link heter den nya nättjänsten och den ska lanseras på den norska marknaden i år.
– Vår bedömning är att mer än 50 procent av arbetstiden kan sparas med B-link, säger Frank Jaegtnes, VD för Elektroföreningen i Norge som äger och driver EL-databasen i Norge.

Arbetstiden per 3D-modell (ritning) för Norges arkitekter och CAD-konstruktörer kommer att reduceras dramatiskt genom B-link, en ny digital koppling, mellan CAD-programmen och den norska byggindustrins produktdatabaser. B-link ska lanseras senare i år på den norska marknaden.

– Vår bedömning är att mer än 50 procent av arbetstiden kan sparas när arkitekten inhämtar information om enskilda produkter och 3D-modeller av dessa produkter via B-link, säger Frank Jaegtnes, VD för Elektroföreningen i Norge som äger och driver EL-databasen i Norge. 

– Det finns både automatiska och halvautomatiska lösningar för import av informationen, säger Frank Jaegtnes.

B-link har utvecklats för både Revit och Archicad, de två CAD-program som helt dominerar på den norska byggmarknaden. Arbetet med att utveckla B-link startade redan 2010.

De tre produktdatabaserna NOBB (byggprodukter), EFO (elprodukter) och NRF (VVS-produkter) täcker tillsammans nästan hela den norska byggmarknadens produktbehov.

NOBB, EFO och NRF har beslutat samarbeta och att vidareutveckla och harmonisera sina tre produktdatabaser så att det ska bli enkelt för en arkitekt eller konstruktör att från sitt CAD-program inhämta den information de behöver när de utvecklar en ny BIM-modell.

Arkitekten kan då söka på egenskaper på de enskilda produkterna och identifiera exakt den produkt som ska användas. Dessutom finns färdiga 3D-modeller (BIM-moduler) av enskilda produkter i produktdatabaserna, till exempel av en dörr eller kök. Dessa redan färdiga BIM-moduler kan arkitekten importera och lägga till i sin egen BIM-modul för den nya byggnaden.

Det är leverantörerna av de enskilda byggprodukterna som själva utarbetar BIM-moduler för sina produkter. Resultatet blir att arkitekter och konstruktörer i hela Norge kan återanvända dessa BIM-moduler. Deras eget arbete kan reduceras kraftigt.

– Min bedömning är att huvuddelen av de som arbetar med CAD-konstruktion på den norska byggmarknaden kommer att skaffa B-link, säger Kristian Kaldager, systemarkitekt och konsult i NTI AS.

I Norge har NTI AS utvecklat B-link för Revit. Samtidigt utvecklar företaget Graphisoft Norge B-link för Archicad.
Utvecklingen av B-link har gjorts med stöd av den norska staten. De har sett en strategisk nytta med den rationalisering som blir möjlig tack vare B-link.

En uppenbar fördel med att införa B-link är att det påverkar hela arbetsmarknaden. Den samlade kapaciteten för Norges arkitekter och konstruktörer ökar kraftigt när de inte behöver lägga ned lika många arbetstimmar för att rita en helt ny byggnad.

En kritisk fråga är naturligtvis hur snabbt B-link får spridning på den norska marknaden. Det tar tid innan leverantörerna uppdaterat sin produktinformation enligt den nya modellen. Frank Jaegtnes förutspår en mycket snabb expansion.

– Min bedömning är att om fem år kommer enskilda leverantörer av byggprodukter på många områden att bli tvungna att erbjuda BIM-moduler av sina egna produkter om de ska kunna konkurrera på den norska marknaden, säger Frank Jaegtnes.

Byggvärlden har bett Norsk Byggtjeneste och NRF kommentera läget om fem år.
– Vi jobbar hårt för att få en kritisk massa som använder B-link och har fokus på innehållet i varudatabaserna. Jag ser en tröghet på marknaden och vi ska tillsammans med EFO och NRF arbeta för att få upp tempot, säger Halvard Gavelstad, vd för Norsk Byggtjenese som driver produktdatabasen NOBB.
– Inom två år har vi en god indikation om prognosen från Frank Jaegtnes vision håller, säger Terje Röising, VD i Norske Rörgrossisters Förening (NRF) som driver produktdatabasen med samma namn.

Moderniseringen av de tre databaserna NOBB, EFO och NRF innebär bland annat att det ska bli möjligt att samköra registren i de tre produktdatabaserna. Detta blir möjligt genom en omfattande harmonisering som baseras bland annat på att ETIM-klassificering införs och att bSDD (buildingSmart Data Dictionary) används.

De tre produktatabaserna innhåller tillsammans information om cirka 1,5 miljoner byggprodukter.
För Norge kan B-link också bli en exportprodukt.
– Norge är först i världen att åstadkomma en integration mellan CAD-miljön och landets produktdatabaser. Jag känner inte till något annat land som gjort detta. Det finns inga andra liknande produkter ute på någon annan nationell byggmarknad enligt vad jag känner till, säger Kristian Kaldager.

– Min bedömning är att B-link Revit även kommer att få spridning till många andra länder. Vårt företag har verksamhet i Norge, Sverige, Tyskland, Danmark och Island och vi planerar börja använda B-Link Revit i dessa länder när det blir praktiskt möjligt, säger Kristian Kaldager