Nyheter

Lansa Fastigheter satsar på en stomme i Biobetong

Detta är en annons från Abetong.

Abetongs Biobetong är ett viktigt steg på företagets resa mot helt klimatneutral betong. Nu väljer Lansa Fastigheter att satsa på en stomme i Biobetong till ett stort bostadsprojekt i Växjö. 80 moderna hyreslägenheter som byggs av Serneke.

Abetong är ledande i branschen när det gäller utvecklingen av klimatförbättrad betong.
Målet är att ha en helt klimatneutral produkt på marknaden år 2030.

– Vår Biobetong är ett stort kliv i rätt riktning, med den kan koldioxidavtrycket för ett vanligt flerbostadshus minskas med mellan 20–25 procent. Det här har byggherrarna börjat få upp ögonen för på allvar och det är förstås extra roligt att vi nu kan leverera Biobetongen till ett stort projekt i Växjö, där vi har vårt huvudkontor, säger Magnus Fridvall, divisionschef på Abetong.

Lokalt producerad stomme

Huset med 80 hyreslägenheter i 4-8 plan ska byggas av Serneke och beräknas stå redo för inflytt våren 2023. Abetong levererar och monterar hela stommen med prefabelement producerade i företagets ena fabrik i Vislanda, strax utanför Växjö. Produktionen startar efter årsskiftet.

– Lansa har ambitionen att vara landets grönaste bostadsbolag, att använda CO2-reducerad betong är ett av flera steg i den riktningen. Jag tror fler och fler byggherrar kommer att gå samma väg för leva upp till krav på minskad klimatbelastning och samtidigt dra nytta av betongens många andra fördelar, säger Kjell Arefjäll, projektledare åt Lansa Fastigheter.

Nya regler från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya regler med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation. Det gör att Magnus Fridvall tror på ännu större efterfrågan på Biobetong från byggsektorn framöver.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en stor utmaning. Nu kan vi med Biobetongen erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet, säger han.

Och med företagets CO2 kalkylator kan säljarna på ett enkelt sätt redovisa miljöpåverkan redan i anbudsskedet.

– Men vi jobbar förstås även med att optimera konstruktionen för att få till en resurssnål konstruktionslösning, säger Magnus Fridvall.

Läs mer om Abetongs biobetong här