Nyheter

Lanserar affärsområdet Entreprenad


För att kunna bidra till utvecklingen inom inköpsområdet startar EFFSO en verksamhet specifikt inriktad på fastighets- och byggbranschen. 
Verksamheten drivs under namnet EFFSO Entreprenad AB och VD för bolaget är Mikael Sjölund, tidigare inköpschef för Skanska Sverige AB samt vice VD, Imtech Nordic.

Inköpsområdet har utvecklats inom det flesta branscher. Fokus på kostnader och effektivare processer har accelererat och inköpsfunktioner genererar idag ett kontinuerligt värde för många företag. 

Det nya affärsområdet Entreprenad kommer att ledas av Mikael Sjölund. Mikael ledde under cirka 10 år Skanska Sverige ABs transformation inom inköp och byggde på Skanska upp en Nordisk kategoriinköpsorganisation samt en Svensk projektinköpsorganisation med totalt ca 200 medarbetare.

– Jag har arbetat inom byggbranschen i 20 år och halva den tiden har jag ansvarat för att utveckla inköpsorganisationer. Branschen är fascinerande, fantastiska produkter och stora värden skapas när en hel värdekedja samarbetar mot ett gemensamt mål. Det finns en tydlig marknadsnisch där vi skall bli ledande. EFFSO Entreprenad skall hjälpa fastighets- och byggföretag till de bästa inköpen. Det finns en stor utvecklingspotential inom såväl entreprenadupphandlingar som av branschens inköpsorganisationer, och att nu få möjlighet att bidra med kunskap och kompetens i denna roll känns utmanande och samtidigt väldigt roligt. Efterfrågan på våra tjänster är redan stor, trots att vi bara precis har startat, säger Mikael Sjölund, i ett pressmeddelande.

EFFSO Entreprenad erbjuder kvalificerat stöd för att utveckla inköpsorganisationer inom fastighets-och entreprenadföretag, konsulttjänster och resursstöd inom entreprenadupphandlingar samt rekryteringsstöd och utbildning inom inköpsområdet