Läppstiftet blir grönt med LEED guld

Läppstiftet blir grönt med LEED guld
Nu har Göteborg fått sin första LEED-klassade byggnad enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED för befintlig byggnad. Dessutom på guldnivå.
Nu har Göteborg fått sin första LEED-klassade byggnad enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED för befintlig byggnad. Dessutom på guldnivå. Certifieringen är ett kvitto från tredje part där Vasakronan med kunder får en bekräftelse på att Läppstiftet håller hög standard och förvaltas på ett sätt som ger minimal miljöpåverkan.

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel; från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad och rivning. Som fastighetsägare känner Vasakronan ett ansvar att minska denna miljöpåverkan. Därför har företaget sedan tidigare beslutat att LEED-certifiera all nyproduktion. Nu tar man sig an arbetet att certifiera även det befintliga beståndet enligt samma system. Målet för 2013 är att 50 procent av beståndet ska vara miljöcertifierat.

Kristina Pettersson Post är regionchef på Vasakronan:

– Att bygga nytt med låg miljöpåverkan är numera en självklarhet. Att kvalitetssäkra och minska miljöpåverkan i det stora antal fastigheter som redan finns ska vara lika självklart. Dels för att våra kunder i högre utsträckning efterfrågar miljöcertifierade fastigheter, dels för att det är där de stora miljövinsterna kan göras.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3594″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image media-image-left”,”height”:”188″,”style”:”width: 125px; height: 188px; float: left; margin: 6px;”,”width”:”125″}}]]- Att nya hus som byggs har låg energianvändning är bra, men om energianvändningen i samhället ska minskas med 50% till 2050 måste vi också fundera på hur vi hanterar de befintliga. De nya husen förändrar bara på marginalen.

LEED är ett omfattande system och vid en certifiering bedöms fastigheten på en rad punkter där bland annat energianvändning, avfallshantering, infrastruktur och kommunikation samt den löpande förvaltningen av byggnaden ingår. I Göteborg är Läppstiftet den enda byggnad som hittills klarat de högt ställda krav som en LEED-certifiering av befintlig byggnad innebär.

– I Läppstiftet har vi inte behövt ändra någonting i vårt sätt att förvalta fastigheten. Det är ett gott betyg åt fastigheten, våra medarbetare och de arbetssätt vi har. Certifieringen är ett intyg från tredje part där vi och våra kunder får en bekräftelse på att Vasakronan arbetar med miljöfrågan på ett bra sätt och att det genererar verkligt resultat, avslutar Kristina Pettersson Post. 

Fotograf/Källa: Vasakronan

Relaterade artiklar

Testverkstad för framtidens återbruk
Kräver miljoner av Trafikverket – överklagar till HD
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan
Hoppar av mässa på grund av corona-epidemin