Nyheter

Lär dig att ta kritik

Impulsen att försvara oss när vi får kritik verkar ligga i generna. Men den går att träna bort, enligt ledarskapskonsulten Anna Sturk.

Hur snabbt du får upp garden beror på var du befinner dig, både bokstavligt och bildligt.

— Är du trygg i dig själv och i din roll är det lättare att ta emot kritik. Men är du i obalans och har dålig självkänsla drar tankarna i gång. Om man känner sig dålig på något får man vatten på sin kvarn. Det är en stor fallgrop när det gäller hur man hanterar kritik, säger Anna Sturk, som är ledarskapskonsult på Aptus Consulting.

Vi människor är generellt sett i behov av bekräftelse och vi vill inte bli avvisade, vi vill vara en i gruppen. Vi är sårbara, och försvar är lägsta nivån i feedbacktrappan, alltså vilka reaktionsmönster vi uppvisar vid kritik.

Chefer blir ofta kritiserade, men sällan öppet, det kan kännas för farligt, när man är i beroendeställning.
— Det är synd, chefen är ju bara en människa, och på det sättet kan ju ingen förändring ske, säger Anna Sturk.

Varför ska då en chef lära sig att ta kritik?
— Om du har öppen kommunikation får du veta vad som rör sig och du kan leda bättre genom att du får feedback från fler än dina överordnade. Du kan se kritik som hjälp till korrigering, och det finns kanske utvecklingsområden för dig som ledare.

Hur ska man få sina medarbetare att förstå att man plötsligen är öppen för kritik?
— Genom att föregå med gott exempel och ha en öppen attityd, visa att det inte är farligt. Då menar jag inte att springa runt och kritisera åt höger och vänster, utan bli bra på att över huvud taget ge feedback. De flesta chefer som går våra kurser vittnar om att de upplever sig som dåliga på det, och vill bli bättre. Det är ett hett ämne, lätt i teorin, svårt i praktiken. Men om du som chef inte ger något, kommer du inte heller att få något tillbaka.

Elisabeth Vene / Ny Teknik

Ny Tekniks hemsida

Fyra steg – bästa sätten att hantera kritiken

1: Fråga dig själv om kritiken är berättigad. Känner du igen dig? Har du hört det förut?

2: Fråga kritikern vad han/hon syftar påoch vad det är personen specifikt vill att du ska förändra. Ta det helst direkt, få konflikter mår bra av att marineras.

3: Känner du dig kränkt och mållös, bestäm ett uppföljande möte.

4: Om du tror att någon bara jävlas med dig kan du ändå fråga ”Vad får dig att säga det?” Det kan vara fråga om kritikerns egna projektioner och det ska du inte bara ta.