Nyheter

Lärling ett krav vid dansk upphandling

I Danmark har man hittat ett nytt sätt att få lärlingar i arbete. I offentliga upphandlingar krävs att bygg- och anläggningsföretagen erbjuder minst en lärlingsplats. Men arbetsgivarna är kritiska till nyordningen.

Den danska byggmarknaden drabbades hårt av lågkonjunkturen. Enligt aktuella uppgifter från Köpenhamns Kommun saknas 800 lärlingsplatser i huvudstadsområdet, medan siffran för hela landet är ungefär 8 000.

Så i Köpenhamn och tio andra danska städer tvingas numera byggföretag, som vill konkurrera om kommunala uppdrag, lova att anställa minst en lärling.

För att lärlingskravet ska bli aktuellt måste uppdraget sträcka sig över mer än sex månader och löneutgiften uppgå till minst fyra miljoner kronor, eller så ska det samlade ordervärdet för projektet mellan Köpenhamns kommun och leverantören uppgå till minst tio miljoner kronor.

Varje gång dessa intervall passeras ska en lärlingsplats ställas till förfogande.

Företrädare för Dansk Arbejds­giver­fore­ning uppskattar inte initiativet.

— Att tvinga företagen att engagera en viss typ av medarbetare är inget som främjar effektiviteten, utan det leder snarare till ökade kostnader. Vi har inget emot att lärlingar utbildas, men det ska inte knytas som ett villkor när man lämnar bud, anser Henning Gade, chefskonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

Danmarks största fackförbund 3F, med cirka 320 000 medlemmar inom industri, transport, offentlig verksamhet, bygg och service är en av de ursprungliga initiativtagarna till nyordningen.

— Det är på tiden att kommunerna börjar ställa nya krav på de verksamheter som anlitas inom den offentliga sektorn, säger Gunde Odgaard, avdelningschef i BAT, bygg, anläggning och trä, inom 3F.

3F har drivit frågan om lärlingsplatser till EU-kommissionen och fått svaret att nyordningen ryms inom lagens gränser.

— I samband med att upphandlingsdirektiven ska revideras anser vi att det är bra om den här typen av krav kommer upp som förslag och på sikt blir ett gällande krav i de länder som har tradition av yrkesutbildad arbetskraft.

På hemmaplan kommer 3F att gå vidare i sin kamp för fler praktikplatser åt unga.

— Vi försöker också få med de privata byggherrarna i satsningen och skapa en norm att det är viktigt att ta ett samhällansvar för att utbilda unga människor. Vi får ofta höra att detta ska marknaden sköta själv. Men det fungerar ju sällan varken i låg- eller högkonjunktur. Med ett sådant här initiativ går det att skapa en bättre balans i flödet av yrkesutbildad arbetskraft och få ned ungdomsarbetslösheten, säger Gunde Odgaard.

Drygt tio danska städer har infört lärlingskrav vid offentlig upphandling inom byggsektorn.

JOHAN ERICHS