Nyheter

Lärlingar får förtur till jobb

Lärlingarna hör till dem som åker ut först när byggföretagen tar till krisåtgärder. Nu har byggarbetsgivarna och de fackliga organisationerna beslutat att tillåta korttidsanställningar och att företagen får anställa lärlingar även om egen personal sagts u

— I rådande konjunkturläge har vi sett att många lärlingar inte får möjlighet till anställning, eftersom företagen inte kan garantera full anställningstid. Vi hoppas att det här ska vara en av många åtgärder som hjälper lärlingar att få sina yrkesbevis, säger Andreas Brendinger, regionchef för Sveriges Byggindustrier Väst och ordförande i Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Avalet innebär en dispens från kravet om fast anställning under hela lärlingstiden. En möjlighet som fanns redan innan, men bara efter ansökan till någon av de Regionala Yrkeskommittéerna (RYK) som förhandlade kring varje enskilt fall.

Nu har alltså BYN – arbetsgivarrepresentanterna Sveriges Byggindustrier (BI) och Maskinentreprenörerna, samt Byggnadsarbetareförbundet och Seko för arbetstagarna — kommit överens om att lärlingar ska kunna visstidsanställas utan förhandling. Avtalet gäller under en begränsad tid – fram till sista december i år. Men Andreas Brendinger tror det kan bli förlängt om de dåliga tiderna håller i sig.

Samtidigt har Sveriges Byggindustrier och Byggnadsarbetareförbundet kommit överens om att låta företagen anställa lärlingar, även om egen personal sagts upp.
— Parterna tillåter företagen att frångå återanställningsrätten om det gäller anställning av elever som kommer direkt från byggprogrammen på gymnasiet. Det gäller alltså inte elever som redan är lärlingar, säger Andreas Brendinger.