Nyheter

Larmar om dödlig svetsrök

Svetsare och rörmokare utsätts för svets- och lödrök som kan ge dödliga lungsjukdomar som lungödem och cancer. Dessutom ökar risken för missfall.

Nu slår skyddsombud i de största VVS-företagen larm om riskerna i tidningen Byggnadsarbetaren. De pekar på att kunskapen om riskerna är låg, få använder andningsskydd när de svetsar eller löder. Trots att farorna berör många, bland Byggfackets medlemmar finns det finns omkring 13 000 personer som jobbar med detta inom vvs-branschen.

Forskning som tidningen tagit del av visar att den som svetsar riskerar att drabbas av lungcancer och allergier. Dessutom visar studier från universitetet i danska Åhus att kvinnor som blir gravida med någon som svetsar löper fördubblad risk att få missfall.

Förklaringen till de stora riskerna är att sexvärt krom bildas när det rostfria stålet hettas upp under svetsning. Det har också framkommit misstankar om att partiklarna i luften vid lödning eller svetsning rent allmänt ger ökad risk för lungsjukdomen kol och hjärtinfarkt.

Använd skydd, är budskapet i Byggnadsarbetaren. Andningsskydd med p3-filter eller allra helst en friskluftsmask, punktutsug och rökätare är skydden som krävs för att slippa utsättas för den farliga röken.