Nyheter

Lars Bergqvist-stipendiet delas ut på Samhällsbyggardagarna

Kajsa Hessel, ordförande och Lars Tengvall, vice ordförande.

 Nu är det klart att det nya Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald delas ut under Samhällsbyggardagarna 1–2 oktober i Stockholm. Tre externa experter inom jämställdhet och mångfald knyts till juryn som ska utse årets stipendiat. Stipendiet kan sökas av de 17 000 chefer som finns i alla delar av samhällsbyggnadssektorn och är medlemmar i Byggcheferna.

En samhällsbyggarchef kommer att tilldelas ett stipendium på 60 000 kronor i samband med Samhällsbyggardagarna.

– Eftersom vi har många medlemmar även inom installation, fastighet och teknisk konsulting är vi glada att kunna samarbeta med organisationen Samhällsbyggarna och dela ut stipendiet på Samhällsbyggardagarna, säger Lars Tengvall, vice ordförande i Byggcheferna och initiativtagare till stipendiet.

Syftet med stipendiet är att premiera genomförda eller planerade åtgärder för ökad jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadssektorn. Tre experter kommer att hjälpa Byggcheferna att hitta bästa möjliga stipendiat:

Ellen Landberg, föreläsare och utbildare inom social hållbarhet och inkludering med bakgrund från Ledarna och Fryshuset.

Mary Juusela, författare och föreläsare som utvecklat en utbildningsmetod som används i fler än 130 skolor, företag och kommuner i deras värdegrundsarbete, bl a för att integrera nya svenskar.

Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare på Malmö universitet och etnolog som arbetar på polisutbildningen med frågor om genus, jämställdhet och etnisk mångfald.  

– De här är tre ”grymma” experter som kommer att hjälpa Byggchefernas styrelse att välja ut den ansökan som rymmer bästa tänkbara potential att göra skillnad och inspirera hela samhällsbyggnadssektorn att bli bättre på jämställdhet och mångfald, säger Lars Tengvall. 

Faktaruta

  • Stiftelsen Lars Bergqvist delar ut ett årligt stipendium med start 2019
  • Stipendiet delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn
  • Den 2 oktober 2019 delas 60 000 kronor ut
  • Medlemmar inklusive studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka. Byggcheferna har medlemmar i hela samhällsbyggarsektorn:
  • 1 700 är chefer i installationsföretag (42 % av alla chefer i installationsbranschen)
  • 1 530 är chefer i fastighetsbranschen (20 % av alla chefer i branschen)
  • 12 400 är chefer inom bygg och anläggning (40 % av alla chefer i branschen)
  •  Ansök och läs mer på www.byggcheferna.se/stipendium
  •  Ansökningsperioden är öppen tom 1 augusti 2019