Nyheter

Lättare att bli rik för manliga chefer

Lönegapet mellan manliga och kvinnliga chefer ökar. Genomsnittsmannen tjänar 1 600 kronor mer än genomsnittskvinnan. Det visar Ledarnas senaste lönekartläggning.

Fackförbundet Ledarna genomför varje år en lönekartläggning bland sina medlemmar. I årets undersökning, som baseras på löneuppgifter från sista kvartalet 2009, har gapet mellan kvinnors och mäns löner ökat. Förra året var medianlönen för kvinnor 1 200 kronor lägre per månad än för män. I årets resultat har skillnaden ökat till 1 600 kronor.

– Det är bekymmersamt att det inte går åt rätt håll. Vi tror att det kan bero på att arbetsgivare är dåliga på att sätta lön utifrån neutrala kriterier, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, blev förvånad över siffrorna i Ledarnas undersökning.

– Jag tror inte att det är så dramatiskt på bygg. Byggcheferna har varit med och gjort lönekartläggningar på några företag och där har det inte varit så alarmerande löneskillnader.

Enligt Ledarnas kartläggning är medianlönen för platschefer 36 939 kronor i månaden. Det tycker Lars Bergqvist är för lågt.

– Många platschefer har för dåligt betalt i förhållande till sitt ansvar.

Nu hoppas han att Ledarnas kollektivavtalsförhandlingar ska leda till att fackförbunden får större möjligheter att utöva påtryckningar på arbetsgivare som inte tillämpar lönebildningsmodellen.

– Vi är kritiska till hur arbetsgivaren tillämpar modellen. Speciellt när det är lågkonjunktur, då ska alla hålla i och spara pengar, då ser man inte till individuell prestation. Jag skulle vilja ha en större möjlighet att dra den som inte tillämpar modellen inför skranket, alltså till centrala förhandlingar, säger Lars Bergqvist.

Lönebildningsmodellen innebär att arbetsgivaren förhandlar med varje individ i stället för med Ledarna.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, tycker att lönebildningsmodellen kan utvecklas, men att ökade sanktionsmöjligheter är fel väg att gå. Han tycker att lönekartläggningen visar att det finns en tydlig koppling mellan prestation och löneutfall.

– I lågkonjunktur har arbetsgivare betydligt svårare att premiera insatser, och om man gör det så blir det i låga tal. I det läget måste chefen vara väldigt tydlig att det är en premiering, säger Mats Åkerlind.

JM:s personaldirektör Helene Hasselskog anser att marknaden kommer att reglera lönemodellens tillämpning även i lågkonjunktur.

– I dag är det sådan jättebrist på platschefer och arbetsledare. Tillgången på produktionspersonal blir bara mindre och mindre, säger hon.

Platschefernas medianlön har ökat med 2,6 procent jämfört med Ledarnas förra lönekartläggning.

– Det är i alla fall hyggligt med tanke på den kris vi befann oss i förra året, säger Lars Bergqvist.

Undersökningen bygger på uppgifter från 65 800 chefer, varav 10 700 byggchefer, samt information från arbetsgivarorganisationer.

Byggchefernas medianlön

Siffrorna avser fast och rörlig lön.

Befattning

Lön

Affärschef

54 400

Arbetsledare

30 697

Avdelningschef

48 010

Byggledare

35 515

Byggnadsingenjör

32 306

Divisionschef

69 629

Driftschef

42 158

Elingenjör

32 786

Entreprenadingenjör

36 557

Filialchef

44 443

Kalkylator/Faktor

33 025

Kalkylchef

42 105

Mätningstekniker

29 54

Platschef

36 939

Produktionschef

39 162

Produktionsledare

33 703

Projektchef

42 196

Projektingenjör

32 604

Projektledare

34 786

Utsättare

28 252

Vd

60 566

Källa: Fackförbundet Ledarna