Nyheter

Lättare att hyra ut i andra hand

Regeringen har tidigare aviserat om att göra det enklare att hyra ut en bostadsrätt i andra hand. Nu är förslagen överlämnade till riksdagen.

Målet med förslagen är att minska bostadsbristen genom ett bättre användande av de bostäder som redan finns.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Regeringen föreslår även att bostadsrättsföreningar ska få rätt att ta ut en särskild avgift av den som hyr ut sin lägenhet.

På det sättet kan föreningen kompenseras för det merarbete som en andrahandsuthyrning kan innebära. En förutsättning för att en avgift ska få tas ut är att det i stadgarna anges att föreningen får göra det. Det är alltså upp till medlemmarna i varje förening att bestämma om en sådan avgift ska tas ut och hur den ska beräknas.

I lagen anges ett tak för hur hög avgift som får tas ut. För ett helt år föreslås taket motsvara 10 procent av prisbasbeloppet (44 000 kronor för 2014).

Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli.