Nyheter

”Lättare att påverka rutinerna i sitt eget företag”

Niklas Andersson är både platschef och egenföretagare. Trots att Bra bygg är ett ganska litet företag har man stora kunder. Volvo är en återkommande beställare.

Efter examen från Chalmers Lindholmen 2002 arbetade Niklas Andersson några år på JK-Bygg (senare namnändrat till AF Bygg) som arbetsledare. 2007 startade han eget tillsammans med tre partner.

– I sitt eget företag är det förstås lättare att påverka. Tycker man att mallarna eller rutinerna är fel går det snabbt att förändra.

En utmaning för egenföretagare, kanske framför allt i startskedet, är att hitta rätt personal.

– I stort sett alla som vi anställer har någon av oss arbetat med tidigare, så man vet att man kan jobba bra ihop och att personen har rätt kunskaper och värderingar.

I dag har Bra bygg ungefär 60 medarbetare och tar främst uppdrag inom kommersiella fastigheter.

– Vi planerar inte att bli så mycket större. Däremot kanske vi breddar oss till att köpa fastigheter och tomter så att vi kan vara med i hela utvecklingsskedet och sälja ett helt projekt.

Nu ansvarar Niklas Andersson för ett projekt på SKFs huvudkontor i Göteborg, där man renoverar våtrum, fönster och värmesystem. Dessutom har Bra bygg bland annat fem mindre projekt för Volvo, en återkommande kund.

Niklas Andersson är också Bra byggs it-ansvarige och lägger stor vikt vid att företaget ska ha rätt teknik för planering, avstämning och ekonomistyrning.

Niklas Andersson, platschef och delägare på Bra Bygg med 60 anställda

Ålder: 32.

Bor: Näset i Göteborg.

Familj: Fru och ett barn, 2 år.

Fritidsintressen: Segling, golf och flygning, ”jag flyger små sportflygplan”.

Karriärväg: Chalmers, arbetsledare på Jikås. Startade eget 2007.

”Om jag inte var byggchef”: Helikopterpilot

Ledarskapsmotto: ”Jag är lätt att samarbeta med, positiv. Ser lösningar, inte problem.”

Jurykommentar: Delägare som jobbar som platschef. Skapar bra samarbetsklimat på byggena och får med både personal och underentreprenörer. Har alltid god lönsamhet och är uppskattad bland kunderna som ofta återkommer.

De utser årets byggchef

Åsa Söderström Jerring, har varit vd på NCCs dotterbolag Ballast Väst. Nu styrelseproffs i JM med flera bolag.

Joachim Berner, sitter i styrelsen för bland annat Forma Publishing Group och MQ.

Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete.

Björn Wootz, ansvarig för strategisk ledarutveckling på NCC i 20 år.

Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Fredrik Karlsson, chefredaktör Byggvärlden.