Nyheter

Lättare finansiera husbyggen i glesbygd

Regeringen har nu beslutat om förändringar i villkoren för statliga kreditgarantier för att bygga bostäder. Takbeloppet höjs till 16 000 kronor per kvadratmeter och den övre beloppsgränsen på 2 miljoner kronor per lägenhet tas bort.

 I och med beslutet kan staten medverka till lån för bostadsbyggande även i delar av landet där marknadsvärdet av bostaden är lägre än byggkostnaderna. 

– Vi måste göra det lättare att bygga nya hus överallt i Sverige, även på landsbygden. Problemet är att marknadsvärdet på många ställen är lägre än byggkostnaderna, och då är det svårt för många att få lån från banken. Med hjälp av högre statliga kreditgarantier kan byggprojekt starta som annars fått kalla handen. För vissa byggherrar är också statliga kreditgarantier en ingång till vidare bankfinansiering, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Statliga kreditgarantier för lån till nyproduktion av bostäder sköts av Statens bostadskreditnämnd, BKN som även erbjuder hjälp med finansieringskalkyler och att beräkna risker i projekt. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2012 att man avsåg genomföra förslag för att underlätta ny- och ombyggnad av bostäder i landsbygden där produktionskostnaderna i många fall överstiger marknadsvärdet.

Huvudregeln är att statliga kreditgarantier får ställas ut för lån upp till 90 procent av fastighetens marknadsvärde. Tidigare har det i de fall marknadsvärdet är lågt funnits ett takbelopp på 10 000 kronor per kvadratmeter. Man höjer nu takbeloppet till 16 000 kronor per kvadratmeter. Det högre beloppet beräknas, till skillnad från tidigare, kunna täcka produktionskostnaderna i de allra flesta fall.

Samtidigt tas den tidigare begränsningen på 2 miljoner kronor per lägenhet också bort.