Nyheter

”Lättare köpa än sälja”

Peter Wågström, chef för NCC Property Development, tycker att det kräver en del eftertanke att vara insynsperson. Han handlar en del med aktier men har ibland valt att inte köpa eller sälja NCC-aktier, vid tillfällen när han inte är säker på om han har in

— Då avstår man heller än handlar, säger han.
Han upplever att det är lättare att köpa aktier i det egna bolaget än att sälja.
— Då blir det något slags intolkning att man vet något dåligt om bolaget som inte andra vet. Men det kan ju finnas helt andra skäl till att man säljer, man kanske behöver pengar eller ska renovera huset, säger han.

Peter Wågström har 2 000 aktier och 17 000 optioner i NCC.
— Jag köpte dem både för att jag tror att det är en bra affär och för att det ger en signal till omvärlden att jag tror på företaget, säger han.

Även Ann-Sofie Danielsson, ekonomi- och finansdirektör på NCC, köpte aktier i NCC för att visa att hon tror på företaget. Gäller det omvända, att personer i ledningsgruppen som inte har aktier inte tror på företaget?
— Nej, det kan finnas andra skäl till att man inte köper aktier, man kanske inte har pengar eller har nyss köpt bostad. Men jag känner så, säger hon.

Ann-Sofie Danielsson ser inga problem med att vara insynsperson.
— Som ekonomi- och finansansvarig har jag full insyn i allt som händer på NCC, då är det naturligt att det finns hårda restriktioner i vad jag får göra på aktiemarknaden, säger hon.

30 dagar innan NCC offentliggör en kvartalsrapport eller en bokslutskommuniké får Ann-Sofie Danielsson inte handla med NCC:s aktier.
— Men jag är ingen stor aktiehandlare. Jag ser mina aktier mer som en pensionsförsäkring.

Känns det inte kymigt om du vet något som kommer att påverka aktiemarknaden, men inte får handla för att du är insynsperson?
— Nej, det är självklart att inte utnyttja informationen. Det skulle vara ett brott mot mitt uppdrag, som är att vårda NCC-aktien. Jag skulle bli jättebesviken om någon annan utnyttjade sin ställning på det sättet, säger Ann-Sofie Danielsson.

— Nej, jag har ju redan fått betalt från bolaget. Det regelverket är helt fair, säger Peter Wågström.